ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 19/04-05-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.1 αριθ. πρωτ.523/03-05-2023)

2.2 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.2 αριθ. πρωτ.524/03-05-2023)

2.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.525/03-05-2023)

2.4 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.526/03-05-2023)

 Θέμα 3ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

5.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.5 αριθ. πρωτ.515/03-05-2023)

5.2 Ειδικό θέμα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.6 αριθ. πρωτ.516/03-05-2023)

5.3 Έγκριση αποζημίωσης γονιδιακού ελέγχου για κακοήθεια μαστού (συν.7 αριθ. πρωτ.517/03-05-2023)

5.4 Σχετικά με τη σύναψη σύμβασης με τη ιδιωτική νοσηλευτική μονάδα (Δ.Υ.)

5.5 Σχετικά με τη συνεργασία με Ιδιωτικό Θεραπευτήριο (Δ.Υ.)

5.6 Σχετικά με συνεργασία με Ιδιωτική Κλινική (συν.8 αριθ. πρωτ.532/03-05-2023)

 Θέμα 4ο : Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 24-04-2023 έως 30-04-2023 (συν.9 αριθ. πρωτ.518/03-05-2023)

4.2 Ενημέρωση σχετικά με υπερωρίες προσωπικού (συν.10 αριθ. πρωτ.519/03-05-2023)

4.3 Eνημερωτικό σημείωμα σχετικά με προμήθεια οδοντιατρικού ακτινογραφικού μηχανήματος (συν.11 αριθ. πρωτ.527/03-05-2023)

4.4 Eνημερωτικό σημείωμα σχετικά με προμήθεια νέων ηλεκτρικών κρεβατιών φυσικοθεραπείας (συν.12 αριθ. πρωτ.528/03-05-2023)

4.5 Σχετικά με τη ανανέωση της σύμβασης ιατρού ακτινολόγου (συν.13 αριθ. πρωτ.520/03-05-2023)

4.5 Σχετικά με την ανάθεση Ορθοδοντικού έργου (συν.14 αριθ. πρωτ.529/03-05-2023)

4.6 Σχετικά με σύμβαση επενδυτικής διαχείρισης (συν.15 αριθ. πρωτ.521/03-05-2023)

4.7 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την πολιτική ορθής χρήσης ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας και μηχανογραφικών συστημάτων ΕΔΟΕΑΠ (συν.16 αριθ. πρωτ.530/03-05-2023)

4.8 Σχετικά με απάντηση σε ασφαλισμένο (συν.17 αριθ. πρωτ.531/03-05-2023)

4.9 Έρευνα ικανοποίησης εργαζομένων ΕΔΟΕΑΠ (συν.18 αριθ. πρωτ.522/03-05-2023)

 Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Αίτημα για συνδρομή ΕΔΟΕΑΠ στα έξοδα διοργάνωσης Ημερίδας (συν.19 αριθ. πρωτ.6873/28-04-2023)