ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20/10-05-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις των παρακάτω εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.541/09-05-2023)

 Θέμα 3ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.542/09-05-2023)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.3 αριθ. πρωτ.551/09-05-2023)

3.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.552/09-05-2023)

3.4 Άρση μείωσης ποσοστού επικουρικής σύνταξης λόγω διακοπής εργασίας και απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.5 αριθ. πρωτ.546/09-05-2023)

3.5 Σχετικά με μεταβίβαση αρμοδιότητας στον Τομέα Ασφάλισης (συν.6 αριθ. πρωτ.547/09-05-2023)

3.6 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.7 αριθ. πρωτ.548/09-05-2023)

3.7 Αίτηση για προκαταβολή-δάνειο επικουρικών συντάξεων (συν.8 αριθ. πρωτ.549/09-05-2023)

3.8 Καταλογισμός οφειλής σε βάρος υπόχρεου εργοδότη και ασφαλιστική τακτοποίηση εισφορών (συν.9 αριθ. πρωτ.550/09-05-2023)

 Θέμα 4ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.10 αριθ. πρωτ.543/09-05-2023)

4.2 Διόρθωση απόφασης σχετικά με αίτημα ασφαλισμένου για έγκριση τοποθέτησης εμφυτευμάτων (συν.11 αριθ. πρωτ.553/09-05-2023)

4.3 Σχετικά με εκκαθάριση δαπανών από περίθαλψη ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ στο εξωτερικό – έγκριση πληρωμής (συν.12 αριθ. πρωτ.544/09-05-2023)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Σχετικά με την προμήθεια οδοντιατρικών υλικών & αναλωσίμων οδοντιατρείων (συν.13 αριθ. πρωτ.554/09-05-2023)

5.2 Σχετικά με Οδοντίατρο του Οργανισμού (συν.14 αριθ. πρωτ.555/09-05-2023)

5.3 Σχετικά με αίτημα εταιρείας για παράταση χρόνου υλοποίησης έργου (συν.15 αριθ. πρωτ.556/09-05-2023)

5.4 Ζητήματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου ΕΔΟΕΑΠ (Δ.Υ.)

5.5 Σχετικά με συμβάσεις εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (συν.16 αριθ. πρωτ.557/09-05-2023)

5.6 Σχετικά με τη διαδικασία παρακολούθησης των αποφάσεων Δ.Σ. (συν.17 αριθ. πρωτ.558/09-05-2023)

5.7 Σχετικά με αίτημα για τη χορήγηση πρακτικών Δ.Σ. (συν.18 αριθ. πρωτ.559/09-05-2023)

5.8 Σχετικά με τροποποίηση απόφασης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ορθοδοντικό (συν.19 αριθ. πρωτ.560/09-05-2023)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Eυχαριστήρια επιστολή Μορφωτικού Ιδρύματος ΕΣΗΕΑ (συν.20 αριθ. πρωτ.7364/09-05-2023)