ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 21/17-05-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, από ειδική εισφορά διαδικτύου 2% καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.572/16-05-2023)

 Θέμα 3ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.581/16-05-2023)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.3 αριθ. πρωτ.587/16-05-2023)

3.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης και απονομή συμπληρωματικού ποσού εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.588/16-05-2023)

3.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.589/16-05-2023)

3.5 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.6 αριθ. πρωτ.590/16-05-2023)

3.6 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.7 αριθ. πρωτ.591/16-05-2023)

3.7 Αίτηση προκαταβολής από την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση (συν.8 αριθ. πρωτ.592/16-05-2023)

 Θέμα 4ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.9 αριθ. πρωτ.573/16-05-2023)

4.2 Αποζημίωση Δημόσιων Νοσοκομείων για εξετάσεις ασφαλισμένων μας στα ΤΕΠ (συν.10 αριθ. πρωτ.579/16-05-2023)

4.3 Σχετικά με καθυστερημένη υποβολή παραπεμπτικών συμβεβλημένων ιατρών (συν.11 αριθ. πρωτ.582/16-05-2023)

4.4 Σχετικά με τη συνεργασία με διαγνωστικό εργαστήριο (συν.12 αριθ. πρωτ.593/16-05-2023)

4.5 Σχετικά με την έγκριση επικαιροποιημένου πλαισίου συνεργασίας με την Ιδιωτική Κλινική (Δ.Υ.)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 01-05-2023 έως 14-05-2023 (συν.13 αριθ. πρωτ.574/16-05-2023)

5.2 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Απριλίου 2023, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.14 αριθ. πρωτ.575/16-05-2023)

5.3 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Aπριλίου 2023 (συν.15 αριθ. πρωτ.580/16-05-2023)

5.4 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων μηνός Απριλίου 2023 (συν.16 αριθ. πρωτ.576/16-05-2023)

5.5 Αναφορά DPO μηνός Απριλίου 2023 (συν.17 αριθ. πρωτ.571/16-05-2023)

5.6 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής-δανείου σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.18 αριθ. πρωτ.577/16-05-2023)

5.7 Σχετικά με τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.19 αριθ. πρωτ.578/16-05-2023)

5.8 Σχετικά με αίτημα ιατρού για τη συνέχιση άδειας άνευ αποδοχών (συν.20 αριθ. πρωτ.583/16-05-2023)

5.9 Σχετικά με διαγωνισμό για καθαρισμό ιματισμού ιατρείων ΕΔΟΕΑΠ (συν.21 αριθ. πρωτ.586/16-05-2023)

5.10 Σχετικά με εξωτερικό συνεργάτη οδοντίατρο (συν.22 αριθ. πρωτ.584/16-05-2023)

5.11 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά γραφολογική διερεύνηση (συν.23 αριθ. πρωτ.585/16-05-2023)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου