ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 22/25-05-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, από ειδική εισφορά διαδικτύου 2% καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.609/24-05-2023)

 Θέμα 3ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.615/24-05-2023)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.623/24-05-2023)

3.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.4 αριθ. πρωτ.622/24-05-2023)

3.4 Εξέταση αιτήματος για απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.5 αριθ. πρωτ.624/24-05-2023)

3.5 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση (συν.6 αριθ. πρωτ.625/24-05-2023)

3.6 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.7 αριθ. πρωτ.626/24-05-2023)

3.7 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με αιτήματα ασφαλισμένων με οφειλές από ασφάλιστρο ανεργίας (συν.8 αριθ. πρωτ.627/24-05-2023)

3.8 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με αίτημα για παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης (συν.9 αριθ. πρωτ.628/24-05-2023)

3.9 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με αίτημα για διαγραφή οφειλής από ασφάλιστρο ανεργίας (συν.10 αριθ. πρωτ.629/24-05-2023)

 Θέμα 4ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.11 αριθ. πρωτ.606/24-05-2023)

4.2 Eιδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.12 αριθ. πρώτ.607/24-05-2023)

4.3 Αιτήματα φορέων για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.13 αριθ. πρωτ.605/24-05-2023)

4.4 Έγκριση αποζημίωσης Μοριακού Ελέγχου Όγκου σε ασφαλισμένη του Οργανισμού (συν.14 αριθ. πρωτ.611/24-05-2023)

4.5 Έγκριση αποζημίωσης γονιδιακού ελέγχου σε ασφαλισμένο του Οργανισμού (συν.15 αριθ. πρωτ.612/24-05-2023)

4.6 Σχετικά με συμβεβλημένο οδοντίατρο (συν.16 αριθ. πρωτ.617/24-05-2023)

4.7 Σχετικά με πρωτοκόλληση, λογιστική καταχώρηση και εκκαθάριση τιμολογίου συμβεβλημένου οδοντιάτρου που αφορά επανεκτύπωση εγκρίσεων οδοντιατρικών πληρωμών (συν.17 αριθ. πρωτ.613/24-05-2023)

4.8 Eπανεξέταση απορριπτικής ΑΔΣ περί εκκαθάρισης παραπεμπτικών παρακλινικών εξετάσεων 2018-2019-2020-2021 (συν.18 αριθ. πρωτ.620/24-05-2023)

4.9 Σχετικά με την έγκριση επικαιροποιημένου πλαισίου συνεργασίας με Ιδιωτική Κλινική (Δ.Υ.)

4.10 Επικαιροποίηση αποφάσεων σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την Υγεία (Δ.Υ.)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 15-05-2023 έως 21-05-2023 (συν.19 αριθ. πρωτ.608/24-05-2023)

5.2 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Aπριλίου 2023 (συν.20 αριθ. πρωτ.8158/22-05-2023)

5.3 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης ιατρών του Οργανισμού (συν.21 αριθ. πρωτ.614/24-05-2023)

5.4 Αίτημα χορήγησης γονικής αδείας -άρθρου 28 ν.4808/2021- σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.22 αριθ. πρωτ.621/24-05-2023)

5.5 Σχετικά με εξωτερικό συνεργάτη οδοντίατρο (συν.23 αριθ. πρωτ.618/24-05-2023)

5.6 Ζητήματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου ΕΔΟΕΑΠ (συν.24 αριθ. πρωτ.630/24-05-2023)

5.7 Ενημέρωση σχετικά με επιστολές σε Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια (συν.25 αριθ. πρωτ.616/24-05-2023)

5.8 Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας σχετικά με τις νοσηλείες ασφαλισμένων σε ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία (συν.26 αριθ. πρωτ.631/24-05-2023)

5.9 Σχετικά με τη δημιουργία Ομάδας Εθελοντών Αλληλεγγύης (συν.27 αριθ. πρωτ.619/24-05-2023)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Απάντηση Υπουργείου σχετικά με θέματα διαδοχικής ασφάλισης (συν.28 αριθ. πρωτ.8190/22-05-2023)