ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23/31-05-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.645/30-05-2023)

 Θέμα 3ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.2 αριθ. πρωτ.654/30-05-2023)

3.2 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.651/30-05-2023)

3.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.4 αριθ. πρωτ.650/30-05-2023)

3.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.5 αριθ. πρωτ.655/30-05-2023)

 Θέμα 4ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.6 αριθ. πρωτ.646/30-05-2023)

4.2 Έγκριση αποζημίωσης γονιδιακού ελέγχου σε ασφαλισμένο του Οργανισμού (συν.7 αριθ. πρωτ.647/30-05-2023)

4.3 Σχετικά με την έγκριση επικαιροποιημένου πλαισίου συνεργασίας με την Ιδιωτική Κλινική (Δ.Υ.)

4.4 Επικαιροποίηση αποφάσεων σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την Υγεία (Δ.Υ.)

4.5 Σχετικά με χορήγηση κατασκηνωτικού επιδόματος 2023 (συν.8 αριθ. πρωτ.648/30-05-2023)

4.6 Σχετικά με εκκαθάριση δαπανών από περίθαλψη ασφαλισμένων στο εξωτερικό (συν.9 αριθ. πρωτ.649/30-05-2023)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 22-05-2023 έως 28-05-2023 (συν.10 αριθ. πρωτ.652/30-05-2023)

5.2 Έναρξη εργασιών Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων Α΄τριμήνου 2023 (συν.11 αριθ. πρωτ.638/29-05-2023)

5.3 Σχετικά με την κάλυψη δαπάνης για την παροχή νομικών συμβουλών επί εργατικών ζητημάτων (συν.12 αριθ. πρωτ.653/30-05-2023)

5.4 Σχετικά με παραίτηση ιατρού του Οργανισμού (συν.13 αριθ. πρωτ.658/30-05-2023)

5.5 Σχετικά με την προμήθεια οδοντιατρικών υλικών & αναλωσίμων οδοντιατρείων (συν.14 αριθ. πρωτ.660/30-05-2023)

5.6 Σχετικά με λήξη συνεργασίας με εταιρεία για την αποστολή γραπτών μηνυμάτων (SMS) και πρόταση διενέργειας διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποστολής SMS (συν.15 αριθ. πρωτ.656/30-05-2023)

5.7 Σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια PRP Kits (συν.16 αριθ. πρωτ.661/30-05-2023)

5.8 Σχετικά με λήξη σύμβασης με εταιρεία προμήθειας γραφικής ύλης, ειδών γραφείου και φωτοαντιγραφικού χαρτιού – Διενέργεια νέου Διαγωνισμού (συν.17 αριθ. πρωτ.663/30-05-2023)

5.9 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Τομέα Ασφάλισης (συν.18 αριθ. πρωτ.659/30-05-2023)

5.10 Σχετικά με αναθεώρηση εντύπου ερωτηματολογίου ανατροφοδότησης 1800 (συν.19 αριθ. πρωτ.657/30-05-2023)

5.11 Σχετικά με την κάλυψη μεταπτυχιακών προγραμμάτων υπαλλήλων του Οργανισμού (συν.20 αριθ. πρωτ.664/30-05-2023)

5.12 Σχετικά με πρόταση σύμβασης μερικής κάλυψης (συν.21 αριθ. πρωτ.662/30-05-2023)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου