ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24/08-06-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.678/07-06-2023)

 Θέμα 3ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.2 αριθ. πρωτ.695/07-06-2023)

3.2 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.696/07-06-2023)

3.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.697/07-06-2023)

3.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.5 αριθ. πρωτ.698/07-06-2023)

 Θέμα 4ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.6 αριθ. πρωτ.694/07-06-2023)

4.2 Σχετικά με την έγκριση του κόστους ελέγχου σωματικών μεταλλάξεων ογκογονιδίων (συν.7 αριθ. πρωτ.679/07-06-2023)

4.3 Σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ του ΕΔΟΕΑΠ και Ιδιωτικής Κλινικής (συν.8 αριθ. πρωτ.699/07-06-2023)

4.4 Σχετικά με την αποζημίωση τιμολογίων της Γερμανικής Δεξαμενής  Δοτών Μυελού των Οστών (ZKRD), σύμφωνα με την επιστολή του ΕΟΜ (συν.9 αριθ. πρωτ.680/07-06-2023)

4.5 Eκτίμηση σχετικά με την εξοικονόμηση φαρμακευτικής δαπάνης (συν.10 αριθ. πρωτ.703/07-06-2023)

 Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 29-05-2023 έως 04-06-2023 (συν.11 αριθ. πρωτ.681/07-06-2023)

5.2 Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων Α΄ τριμήνου 2023 (συν.12 αριθ. πρωτ.673/02-06-2023)

5.3 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Μαΐου 2023, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.13 αριθ. πρωτ.682/07-06-2023)

5.4 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων μηνός Μαΐου 2023 (συν.14 αριθ. πρωτ.683/07-06-2023)

5.5 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής-δανείου σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.15 αριθ. πρωτ.684/07-06-2023)

5.6 Καταβολή επιδόματος αδείας 2023 στο έμμισθο προσωπικό του ΕΔΟΕΑΠ (συν.16 αριθ. πρωτ.685/07-06-2023)

5.7 Σχετικά με την έγκριση των συντελεστών gk για το έτος 2021 για το εφάπαξ και τις συντάξεις με το σύστημα NDC (συν.17 αριθ. πρωτ.686/07-06-2023)

5.8 Σχετικά με σύναψη σύμβασης με εταιρεία για την τακτική απεντόμωση/μυοκτονία των κτιρίων ΕΔΟΕΑΠ στην Αθήνα (συν.18 αριθ. πρωτ.700/07-06-2023)

5.9 Σχετικά με αναπροσαρμογή τιμοκαταλόγων κυλικείων κτιρίων Σισίνη 18 & Ορμινίου 38 (συν.19 αριθ. πρωτ.701/07-06-2023)

5.10 Σχετικά με την κάλυψη των αναγκών της ελεγκτικής Οδοντιατρικής Υπηρεσίας (συν.20 αριθ. πρωτ.702/07-06-2023)

5.11 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης εμφυτευματολόγου του Οργανισμού (συν.21 αριθ. πρωτ.687/07-06-2023)

5.12 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης παροχής νομικών υπηρεσιών (συν.22 αριθ. πρωτ.688/07-06-2023)

5.13 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη συντήρηση του υπηρεσιακού αυτοκινήτου (συν.23 αριθ. πρωτ.693/07-06-2023)

5.14 Σχετικά με οδοντίατρο του Οργανισμού (συν.24 αριθ. πρωτ.689/07-06-2023)

5.15 Σχετικά με αίτημα υπαλλήλων για την αποκατάσταση μισθολογικής κλίμακας (συν.25 αριθ. πρωτ.604/23-05-2023)

5.16 Παρουσίαση ελέγχου πληροφοριακών συστημάτων (Δ.Υ.)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Απολογισμός δικασίμων μηνός Μαΐου (συν.26 αριθ. πρωτ.691/07-06-2023)

6.2 Ενημέρωση δικασίμων μηνός Ιουνίου (συν.27 αριθ. πρωτ.692/07-06-2023)