ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/14-06-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.710/13-06-2023)

 Θέμα 3ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.719/13-06-2023)

3.2 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.723/13-06-2023)

3.3 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.724/13-06-2023)

3.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.5 αριθ. πρωτ.725/13-06-2023)

3.5 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.6 αριθ. πρωτ.726/13-06-2023)

 Θέμα 4ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.7 αριθ. πρωτ.711/13-06-2023)

4.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.8 αριθ. πρωτ.712/13-06-2023)

4.3 Aποζημιώση ιατρικών επισκέψεων και συνταγογράφησης συμβεβλημένου γιατρού ετών 2019-2020-2021-2022 (συν.9 αριθ. πρωτ.713/13-06-2023)

4.4 Σχετικά με επανάληψη συνταγής υψηλού κόστους λόγω λανθασμένης φύλαξης (συν.10 αριθ. πρωτ.721/13-06-2023)

4.5 Σχετικά με την πλήρη κάλυψη του κόστους ιατρικής επίσκεψης και παρακλινικών εξετάσεων ασφαλισμένων σε Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο (συν.11 αριθ. πρωτ.720/13-06-2023)

4.6 Σχετικά με αξιολόγηση πρότασης Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου (συν.12 αριθ. πρωτ.728/13-06-2023)

4.7 Σχετικά με την αμοιβή των ιατρών του Οργανισμού, ως συμβεβλημένων για την εκτέλεση ιατρικών πράξεων σε ασφαλισμένους του Οργανισμού (συν.13 αριθ. πρωτ.727/13-06-2023)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 05-06-2023 έως 11-06-2023 (συν.14 αριθ. πρωτ.714/13-06-2023)

5.2 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Μαΐου 2023 (συν.15 αριθ. πρωτ.715/13-06-2023)

5.3 Απαντήσεις επί των Επισημάνσεων – Προτάσεων της Έκθεσης Α΄ Τριμήνου 2023 της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Δ.Υ.)

5.4 Σχετικά με τη ανανέωση σύμβασης υπαλλήλου του Οργανισμού (συν.16 αριθ. πρωτ.716/13-06-2023)

5.5 Σχετικά με σύναψη σύμβασης με εταιρεία ταχυμεταφορών για την παράδοση φαρμάκων ΦΥΚ σε ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ (συν.17 αριθ. πρωτ.722/13-06-2023)

5.6 Σχετικά με διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια νέας γυναικολογικής εξεταστικής πολυθρόνας (Boom) (συν.18 αριθ. πρωτ.717/13-06-2023)

5.7 Διενέργεια Διαγωνισμού για τον έλεγχο ευπαθειών (Penetration Test) στα Υπολογιστικά Συστήματα του ΕΔΟΕΑΠ (συν.19 αριθ. πρωτ.718/13-06-2023)

5.8 Παρουσίαση ελέγχου πληροφοριακών συστημάτων (Δ.Υ.)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου