ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 72 ΔΟΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΘΕΜΑ:  ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΝΟΜΟΥ 5036/2023 (ΑΡΘΡΟ 105) ΣΕ ΕΩΣ 72 ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΕΔΟΕΑΠ – ΤΕΑΣ – ΕΤΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/2017 ΕΩΣ 12/2022 
ΑΦΟΡΑ: 1) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ) ΚΑΙ 2) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΖΙΡΟΣ)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΜΕ:

 • ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
 • ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
 • ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
 • ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
 • ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
 • ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

 

Σύμφωνα με την § 4 του άρθρου 50 του Ν. 4779/2021, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4816/2021, το άρθρο 33 του Ν. 4934/2022 και το άρθρο 105 του Ν. 5036/2023, σας ενημερώνουμε ότι οι παραπάνω κατηγορίες ΜΜΕ μπορούν να διακανονίσουν τις οφειλές τους στον ΕΔΟΕΑΠ μετά από αίτησή τους, την οποία θα πρέπει να υποβάλουν αποκλειστικά στον ΕΔΟΕΑΠ μέχρι τη Δευτέρα  31/7/2023, με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά μόνο οφειλές από 1)  ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων (εργατικές και εργοδοτικές) και 2) εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών (τζίρος) και για την περίοδο 1/2017 έως 12/2022, με απαλλαγή τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων, σε έως 72 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης € 100.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί έχει ως παρακάτω:

 1. Υποβολή αίτησης με σφραγίδα και υπογραφή υπευθύνου εταιρείας, με θέμα “ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 5036/2023”, όπου να ζητείται η υπαγωγή των οφειλών της εταιρείας στη ρύθμιση των σχετικών διατάξεων του άρθρου 105 του Ν. 5036/2023. Στην αίτηση απαραιτήτως να αναγράφεται ευκρινώς η επωνυμία της εταιρείας, το ΑΦΜ της, η κατηγορία του ΜΜΕ (σύμφωνα με τις 6 κατηγορίες που αναγράφονται ανωτέρω), καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο και πλήρη διεύθυνση). Κατόπιν η αίτηση θα αποστέλλεται στον ΕΔΟΕΑΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση esoda@edoeap.gr

 

 1. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΕΔΟΕΑΠ, αφού υπολογίσει όλη την οφειλή της εταιρείας (εκτός από αυτή που έχει ήδη διαβιβασθεί στο ΚΕΑΟ – αν συμβαίνει) με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις και από όλες τις κατηγορίες οφειλών, θα την αποστέλλει με ηλεκτρονικό μήνυμα στην εταιρεία για να λάβει γνώση.

(Οι παραπάνω τόκοι και προσαυξήσεις θα αφαιρούνται από το ΚΕΑΟ κατά τη διαδικασία της ρύθμισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 5036/2023. Κατηγορίες οφειλών που δεν υπάγονται στην εν λόγω ρύθμιση, όπως π.χ. αγγελιόσημο, ΑΚΕΕΔ, οφειλές προγενέστερες της περιόδου 1/2017 ή μεταγενέστερες της περιόδου 12/2022 κλπ. θα μπορούν να διακανονισθούν και αυτές  στο ΚΕΑΟ, με την πάγια όμως ρύθμιση, όπως ισχύει κάθε φορά (Ν. 4152/2013) μαζί  με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις).

 

 1. Κατόπιν η αρμόδια Υπηρεσία του ΕΔΟΕΑΠ θα αποστέλλει την οφειλή της εταιρείας στο ΚΕΑΟ και αμέσως θα ειδοποιεί με ηλεκτρονικό μήνυμα την εταιρεία, προκειμένου να προχωρήσει στην πραγματοποίηση της ρύθμισης στο ΚΕΑΟ, δίνοντας σχετικές οδηγίες.

 

 1. Σε περίπτωση βούλησης της εταιρείας για εφάπαξ καταβολή όλης της οφειλής, θα πρέπει να αναφέρει το γεγονός αυτό στην αίτησή της και θα καταβάλλονται από την εταιρεία τα ποσά απευθείας στον ΕΔΟΕΑΠ στις αντίστοιχες ταυτότητες πληρωμής ΑΚΑ (ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων) και ΑΚΕ (εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών), χωρίς να μεσολαβεί το ΚΕΑΟ.

Σε αυτή την περίπτωση για τις κατηγορίες οφειλών και περιόδων που αναφέρθηκαν και εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις του Ν. 5036/2023 η εφάπαξ καταβολή θα γίνεται χωρίς τόκους και προσαυξήσεις ενώ η εφάπαξ καταβολή των υπολοίπων κατηγοριών οφειλών αλλά και περιόδων θα γίνεται με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις.

Όποια εταιρεία επιλέξει την εφάπαξ εξόφληση όλης της οφειλής της στον ΕΔΟΕΑΠ θα πρέπει κατόπιν να αποστέλλει τα σχετικά καταθετήρια Τραπέζης στην ηλεκτρονική διεύθυνση esoda@edoeap.gr

 

 1. Υποβολή αίτησης απαιτείται ακόμα και αν οι οφειλές από 1/2017 έως 12/2022 έχουν ήδη διαβιβασθεί στο ΚΕΑΟ.

 

 1. Να σημειωθεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την τήρηση του διακανονισμού αποτελεί η καταβολή των μηνιαίων τρεχουσών οφειλών στον ΕΔΟΕΑΠ.

 

 1. Η εκκαθάριση όλων των εν λόγω αιτήσεων διακανονισμού και η αποστολή τους στο ΚΕΑΟ θα αρχίσει να υλοποιείται μετά το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας υποβολής τους, δηλαδή μετά την 31/7/2023.

Παρακαλούμε όπως, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, τηρηθεί απαρέγκλιτα η παραπάνω διαδικασία.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 2107264369, 2107264340, 2107264370, 2107264371, 2107264378 και 2107264318.

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ