ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 26/21-06-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.735/20-06-2023)

Θέμα 3ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.746/20-06-2023)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.3 αριθ. πρωτ.747/20-06-2023)

3.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.748/20-06-2023)

3.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.5 αριθ. πρωτ.749/20-06-2023)

3.5 Απονομή επικουρικής σύνταξης και αναδρομικών ως κληρονομικό δικαίωμα και απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.6 αριθ. πρωτ.750/20-06-2023)

Θέμα 4ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.7 αριθ. πρωτ.736/20-06-2023)

4.2 Eνημέρωση σχετικά με οικονομική πρόταση νοσηλευτηρίου (Δ.Υ.)

4.3 Τροποποίηση προϋποθέσεων χορήγησης κατασκηνωτικού επιδόματος 2023 (συν.8 αριθ. πρωτ.737/20-06-2023)

 Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 12-06-2023 έως 18-06-2023 (συν.9 αριθ. πρωτ.738/20-06-2023)

5.2 Σχετικά με την ανανέωση συμβάσεων ιατρών του Οργανισμού (συν.10 αριθ. πρωτ.739/20-06-2023)

5.3 Σχετικά με την πρόσληψη ψυχολόγου Οργανισμού (συν.11 αριθ. πρωτ.740/20-06-2023)

5.4 Σχετικά με την σύναψη της σύμβασης με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης για το έτος 2023 (συν.12 αριθ. πρωτ.741/20-06-2023)

5.5 Σύμβαση συντήρησης των συστημάτων πυρανίχνευσης και τοπικής κατάσβεσης στο κτήριο Ορμινίου (συν.13 αριθ. πρωτ.745/20-06-2023)

5.6 Σύμβαση συντήρησης του Υπερηχοτομογράφου στο Ακτινολογικό Αθηνών (συν.14 αριθ. πρωτ.742/20-06-2023)

5.7 Ανανέωση της σύμβασης συντήρησης των δύο ανελκυστήρων στο κτήριο Σισίνη (συν.15 αριθ. πρωτ.743/20-06-2023)

5.8 Ενημέρωση σχετικά με εργασίες για τη διαμερισματοποίηση γραφείου Τομεάρχη (συν.16 αριθ. πρωτ.751/20-06-2023)

5.9 Σχετικά με την ανανέωση εξοπλισμού ΩΡΛ ιατρείου (συν.17 αριθ. πρωτ.744/20-06-2023)

5.10 Ενημέρωση Επενδυτικής Επιτροπής (Δ.Υ.) 

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου