ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 27/29-06-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.765/28-06-2023)

2.2 Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας (συν.2 αριθ. πρωτ.778/28-06-2023)

Θέμα 3ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.3 αριθ. πρωτ.779/28-06-2023)

3.2 Καταλογισμός οφειλής σε βάρος υπόχρεου εργοδότη και ασφαλιστική τακτοποίηση εισφορών (συν.4 αριθ. πρωτ.782/28-06-2023)

3.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.5 αριθ. πρωτ.780/28-06-2023)

3.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.6 αριθ. πρωτ.781/28-06-2023)

3.5 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.7 αριθ. πρωτ.788/28-06-2023)

3.6 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.8 αριθ. πρωτ.783/28-06-2023)

3.7 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.9 αριθ. πρωτ.784/28-06-2023)

3.8 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.10 αριθ. πρωτ.785/28-06-2023)

3.9 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.11 αριθ. πρωτ.786/28-06-2023)

Θέμα 4ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.12 αριθ. πρωτ.766/28-06-2023)

4.2 Αιτήματα φορέων για συνεργασία με τον Οργανισμό (συν.13 αριθ. πρωτ.767/28-06-2023)

4.3 Σχετικά με καθυστερημένη υποβολή παραπεμπτικών συμβεβλημένων ιατρών (συν.14 αριθ. πρωτ.768/28-06-2023)

4.4 Σχετικά με αιτήματα για τη χορήγηση κατασκηνωτικού επιδόματος (συν.15 αριθ. πρωτ.776/28-06-2023)

 Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 19-06-2023 έως 25-06-2023 (συν.16 αριθ. πρωτ.769/28-06-2023)

5.2 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Μαΐου 2023 (συν.17 αριθ. πρωτ.10423/26-06-2023)

5.3 Σχετικά με την πρόσληψη ελεγκτή Οδοντίατρου (συν.18 αριθ. πρωτ.777/28-06-2023)

5.4 Ανανέωση αδειών λογισμικού για τη συνταγογράφηση των γιατρών του ΕΔΟΕΑΠ, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (συν.19 αριθ. πρωτ.770/28-06-2023)

5.5 Σχετικά με αναπροσαρμογή τιμοκαταλόγων κυλικείων κτιρίων Σισίνη 18 & Ορμινίου 38 (συν.20 αριθ. πρωτ.771/28-06-2023)

5.6 Ανανέωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης & υποστήριξης λογισμικού (συν.21 αριθ. πρωτ.772/28-06-2023)

5.7 Έγκριση δαπάνης για την αγορά ετήσιων αδειών λογισμικού ANYDESK (συν.22 αριθ. πρωτ.773/28-06-2023)

5.8 Σχετικά με την ανάθεση για Νομική Γνωμοδότηση (συν.23 αριθ. πρωτ.774/28-06-2023)

5.9 Σχετικά με την παροχή του έργου των υπηρεσιών συμβούλου συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (συν.24 αριθ. πρωτ.787/28-06-2023)

5.10 Παρουσίαση ελέγχου πληροφοριακών συστημάτων (Δ.Υ.)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Eνημέρωση δικασίμων μηνός Ιουλίου 2023 (συν.25 αριθ. πρωτ.775/28-06-2023)