ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 29/12-07-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)  

2.1 Μεταβολές (συν.1  αριθ. πρωτ.829/11-07-2023)

2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.2 αριθ. πρωτ.837/11-07-2023)

2.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.838/11-07-2023)

2.4 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.839/11-07-2023)

2.5 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.840/11-07-2023)

2.6 Αναπροσαρμογή ποσού επικουρικής σύνταξης λόγω τροποποίησης ποσού συμμετοχής e-ΕΦΚΑ (συν.6 αριθ. πρωτ.841/11-07-2023)

2.7 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.7 αριθ. πρωτ.842/11-07-2023)

2.8 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.8 αριθ. πρωτ.843/11-07-2023)

2.9 Καταλογισμός οφειλής σε βάρος υπόχρεου εργοδότη και ασφαλιστική τακτοποίηση εισφορών (συν.9 αριθ. πρωτ.844/11-07-2023)

Θέμα 3ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.10 αριθ. πρωτ.830/11-07-2023)

 Θέμα 4ο : Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 03-07-2023 έως 09-07-2023 (συν.11 αριθ. πρωτ.831/11-07-2023)

4.2 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Ιουνίου 2023 (συν.12 αριθ. πρωτ.832/11-07-2023)

4.3 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης υπαλλήλου στην Υπηρεσία Καθαριότητας (συν.13 αριθ. πρωτ.833/11-07-2023)

4.4 Σχετικά με αίτημα υπαλλήλου για την κάλυψη διδάκτρων μεταπτυχιακού τίτλου (συν.14 αριθ. πρωτ.834/11-07-2023)

4.5 Εισήγηση Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού προμήθειας PRP Kits (συν.15 αριθ. πρωτ.835/11-07-2023)

4.6 Σχετικά με την αντικατάσταση ιατρού μικροβιολόγου (συν.16 αριθ. πρωτ.836/11-07-2023)

4.7 Σχετικά με την παροχή του έργου των υπηρεσιών συμβούλου συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (συν.17 αριθ. πρωτ.845/11-07-2023)

4.8 Γνωμοδότηση σχετικά με εργατικό θέμα (συν.18 αριθ. πρωτ.846/11-07-2023)

4.9 Σχετικά με παραίτηση του στελέχους του ΕΔΟΕΑΠ (συν.19 αριθ. πρωτ.825/11-07-2023)

 Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου