ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 31/26-07-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Τομέα Οικονομικών και Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης έτους 2022 (συν.1 αριθ. πρωτ.895/25-07-2023)

Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.2 αριθ. πρωτ.888/25-07-2023)

3.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.3 αριθ. πρωτ.889/25-07-2023)

3.3 Έγκριση αποζημίωσης διαβητολογικού υλικού (συν.4 αριθ. πρωτ.890/25-07-2023)

3.4 Έγκριση και απόδοση δαπάνης για διενέργεια εξέτασης ONCOTYPE DX σε ασφαλισμένη του Οργανισμού (συν.5 αριθ. πρωτ.891/25-07-2023)

3.5 Σχετικά με την αποζημίωση τιμολογίων για έξοδα μεταφοράς δειγμάτων αίματος πιθανών δοτών της Γερμανικής Δεξαμενής Δοτών Μυελού των Οστών σε ασφαλισμένο του Οργανισμού (συν.6 αριθ. πρωτ.892/25-07-2023)

3.6 Σχετικά με εκτίμηση δαπάνης υγείας 2023 (συν.7 αριθ. πρωτ.896/25-07-2023)

 Θέμα 4ο :  Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 17-07-2023 έως 23-07-2023 (συν.8 αριθ. πρωτ.893/25-07-2023)

4.2 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής-δανείου σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.9 αριθ. πρωτ.894/25-07-2023)

4.3 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης του Κοινωνικού Λειτουργού του Οργανισμού (συν.10 αριθ. πρωτ.897/25-07-2023)

4.4 Σχετικά με παραδοχές Αναλογιστικής Μελέτης 2022 (συν.11 αριθ. πρωτ.898/25-07-2022)

4.5 Σχετικά με διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποστολής μαζικών γραπτών μηνυμάτων (SMS) (συν.12 αριθ. πρωτ.899/25-07-2023)

4.6 Σχετικά με διενέργεια Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών γραφείου & φωτοαντιγραφικού χαρτιού (συν.13 αριθ. πρωτ.900/25-07-2023)

4.7 Σχετικά με διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού ιατρείων (συν.14 αριθ. πρωτ.901/25-07-2023)

4.8 Σχετικά με δημόσια διαβούλευση για  την ανανέωση  εξοπλισμού  των  ΩΡΛ  Ιατρείων (συν.15 αριθ. πρωτ.902/25-07-2023)

4.9 Σχετικά με διενέργεια Διαγωνισμού για την προμήθεια οδοντιατρικών υλικών & αναλωσίμων οδοντιατρείων (συν.16 αριθ. πρωτ.903/25-07-2023)

4.10 Σχετικά με την πρόσληψη Ψυχολόγου (συν.17 αριθ.πρωτ.904/25-07-2023)

4.11 Oικειοθελής αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης – αποζημίωση (συν.18 αριθ. πρωτ.905/25-07-2023)

4.12 Σχετικά με τη χορήγηση γνωμοδότησης και πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου (συν.19 αριθ. πρωτ.12204/20-07-2023)

4.13 Σχετικά με την κάλυψη δαπάνης για την παροχή νομικής υποστήριξης (συν.20 αριθ. πρωτ.906/25-07-2023)

4.14 Ενημέρωση Επενδυτικής Επιτροπής μηνός Ιουνίου (συν.21 αριθ. πρωτ.907/25-06-2023)

 Θέμα 5ο : Διάφορα Θέματα

5.1 Επιστολές Γραφείου Προέδρου (συν.22 αριθ. πρωτ.882/19-07-2023)

5.2 Πρόσκληση ΕΣΗΕΜ-Θ (συν.23 αριθ. πρωτ.12083/19-07-2023)