ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32/31-08-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.940/30-08-2023)

2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.2 αριθ. πρωτ.942/30-08-2023)

2.3 Απόδοση τμήματος επικουρικής σύνταξης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.3 αριθ. πρωτ.943/30-08-2023)

Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.4 αριθ. πρωτ.935/30-08-2023)

3.2 Ειδικό θέμα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.5 αριθ. πρωτ.934/29-08-2023)

3.3 Έγκριση αποζημίωσης γονιδιακού ελέγχου σε ασφαλισμένο του Οργανισμού (συν.6 αριθ. πρωτ.936/30-08-2023)

 Θέμα 4ο:  Διάφορα Θέματα

4.1 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Ιουλίου 2023, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.7 αριθ. πρωτ.937/30-08-2023)

4.2 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Ιουλίου 2023 (συν.8 αριθ. πρωτ.944/30-08-2023)

4.3 Εξαμηνιαίος απολογισμός επενδύσεων 2023 (συν.9 αριθ. πρωτ.12675/31-07-2023)

4.4 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Ιουλίου 2023 (συν.10 αριθ. πρωτ.13434/11-08-2023)

4.5 Αναφορά DPO Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2023 (συν.11 αριθ. πρωτ.924/11-08-2023)

4.6 Σχετικά με τρόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης (συν.12 αριθ. πρωτ.945/30-08-2023)

4.7 Σχετικά με τη σύμβαση επενδυτικής διαχείρισης (συν.13 αριθ. πρωτ.946/30-08-2023)

4.8 Σχετικά με απάντηση ιατρού σε διαμαρτυρία ασφαλισμένου (συν.14 αριθ. πρωτ.941/30-08-2023)

 Θέμα 5ο : Θέματα-Ανακοινώσεις Προέδρου

5.1 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την ανανέωση της ασφάλισης ευθύνης των στελεχών της Διοίκησης (συν.15 αριθ. πρωτ.938/30-08-2023)

5.2 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με ελεγκτή οδοντίατρο (συν.16 αριθ. πρωτ.939/30-08-2023)