ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/07-09-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Τομέα Οικονομικών και Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Τροποποίηση του Κανόνα Μερισμού των Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων του Οργανισμού (συν.1 αριθ. πρωτ.970/06-09-2023)

2.2 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2023 (συν.2 αριθ. πρωτ.971/06-09-2023)

 Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.3 αριθ. πρωτ.953/06-09-2023)

3.2 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.966/06-09-2023)

3.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.5 αριθ. πρωτ.965/06-09-2023)

3.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση (συν.6 αριθ. πρωτ.967/06-09-2023)

3.5 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν.7 αριθ. πρωτ.968/06-09-2023)

3.6 Απόδοση τμήματος επικουρικής σύνταξης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.8 αριθ. πρωτ.969/06-09-2023)

 Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.9 αριθ. πρωτ.954/06-09-2023)

4.2 Ειδικό θέμα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.10 αριθ. πρωτ.955/06-09-2023)

4.3 Αιτήματα φορέων για συνεργασία με τον Οργανισμό (συν.11 αριθ. πρωτ.956/06-09-2023)

4.4 Σχετικά με καθυστερημένη υποβολή παραπεμπτικών συμβεβλημένων ιατρών (συν.12 αριθ. πρωτ.959/06-09-2023)

 Θέμα 5ο:  Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 24-07-2023 έως 06-08-2023, από 07-08-2023 έως 03-09-2023 (συν.13 αριθ. πρωτ.957/06-09-2023)

5.2 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων μηνός Ιουλίου και Αυγούστου 2023 (συν.14 αριθ. πρωτ.958/06-09-2023)

5.3 Ενημέρωση σχετικά με τη διαχείριση των τηλεφωνικών κλήσεων (συν.15 αριθ. πρωτ.975/06-09-2023)

5.4 Σχετικά με εξωτερικό συνεργάτη οδοντίατρο (συν.16 αριθ. πρωτ.960/06-09-2023)

5.5 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής-δανείου σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.17 αριθ. πρωτ.972/06-09-2023)

5.6 Αίτημα για χορήγηση τηλεργασίας σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.18 αριθ. πρωτ.973/06-09-2023)

5.7 Έγκριση εξόδων μετάβασης στο Ηράκλειο Κρήτης του επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας και της υπαλλήλου του Τμήματος Εσόδων του Οργανισμού (συν.19 αριθ. πρωτ.974/06-09-2023)

Θέμα 6ο : Θέματα-Ανακοινώσεις Προέδρου

6.1 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για τη διενέργεια της Γενικής Συνέλευσης με διαδικτυακό τρόπο (συν.20 αριθ. πρωτ.962/06-09-2023)

6.2 Ενημέρωση δικασίμων μηνός Σεπτεμβρίου 2023 (συν.21 αριθ. πρωτ.963/06-09-2023)

6.3 Ανάθεση και παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρους για κατάθεση αίτησης αναιρέσεως και παράσταση ενώπιον του Αρείου Πάγου (συν.22 αριθ. πρωτ.964/06-09-2023)