ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 34/14-09-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Τομέα Οικονομικών και Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Έκθεση ελέγχου επί των Οικονομικών καταστάσεων έτους 2022 (συν.1 αριθ. πρωτ.995/13-09-2023)

2.2 Προϋπολογισμός έτους 2024 (συν.2 αριθ. πρωτ.997/13-09-2023)

 Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.3 αριθ. πρωτ.983/13-09-2023)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.984/13-09-2023)

3.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.985/13-09-2023)

3.4 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.6 αριθ. πρωτ.986/13-09-2023)

3.5 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.7 αριθ. πρωτ.987/13-09-2023)

3.6 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.8 αριθ. πρωτ.988/13-09-2023)

3.7 Απόδοση τμήματος επικουρικής σύνταξης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.9 αριθ. πρωτ.989/13-09-2023)

3.8 Απόδοση τμήματος επικουρικής σύνταξης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου από τον e-ΕΦΚΑ (συν.10 αριθ. πρωτ.990/13-09-2023)

 Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.11 αριθ. πρωτ.991/13-09-2023)

4.2 Έγκριση κόστους ελέγχου σωματικών μεταλλάξεων ογκογονιδίων σε ασφαλισμένη του Οργανισμού (συν.12 αριθ. πρωτ.992/13-09-2023)

4.3 Σχετικά με Ιατρικό Όμιλο (συν.13 αριθ. πρωτ.1002/13-09-2023)

 Θέμα 5ο:  Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 04-09-2023 έως 10-09-2023 (συν.14 αριθ. πρωτ.993/13-09-2023)

5.2 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Αυγούστου 2023, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.15 αριθ. πρωτ.994/13-09-2023)

5.3 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την αποστολή υλικών προστασίας στους εργαζόμενους-ασφαλισμένους στη Θεσσαλία (συν.16 αριθ. πρωτ.996/13-09-2023)

5.4 Αναλογιστική Μελέτη έτους 2022 (συν.17 αριθ. πρωτ.1000/13-09-2023)

5.5 Στοχοθεσία ΕΔΟΕΑΠ β’ εξαμήνου 2023 (Δ.Υ.)

5.6 Σχετικά με την κάλυψη δαπάνης για την παροχή νομικής υποστήριξης (συν.18 αριθ. πρωτ.998/13-09-2023)

5.7 Σχετικά με τη χορήγηση επιδόματος Ισολογισμού στους υπαλλήλους του Λογιστηρίου (συν.19 αριθ. πρωτ.999/13-09-2023)

5.8 Ενημέρωση Επενδυτικής Επιτροπής (Δ.Υ.)

Θέμα 6ο : Θέματα-Ανακοινώσεις Προέδρου