ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 35/20-09-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Τομέα Οικονομικών και Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δόσεις και παρατάσεις καταβολών για τους πληγέντες από πυρκαγιές εντός μηνός Ιουλίου 2023 (συν.1 αριθ. πρωτ.1011/19-09-2023)

 Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.1018/19-09-2023)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.1023/19-09-2023)

3.3 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.4 αριθ. πρωτ.1024/19-09-2023)

3.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν.5 αριθ. πρωτ.1025/19-09-2023)

3.5 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.6 αριθ. πρωτ.1026/19-09-2023)

3.6 Εξέταση αιτήματος απονομής επικουρικής σύνταξης από την ημερομηνία έναρξης καταβολής κύριας σύνταξης (συν.7 αριθ. πρωτ.1029/19-09-2023)

3.7 Αίτημα μετατροπής αίτησης προαιρετικής ασφάλισης σε αίτηση αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας (συν.8 αριθ. πρωτ.1030/19-09-2023)

3.8 Αίτημα Διαγραφής Οφειλής από χρήση ΤΥΠ (συν.9 αριθ. πρωτ.1031/19-09-2023)

3.9 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση (συν.10 αριθ. πρωτ.1032/19-09-2023)

 Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.11 αριθ. πρωτ.1016/19-09-2023)

4.2 Ειδικό θέμα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.12 αριθ. πρωτ.1012/19-09-2023)

4.3 Σχετικά με την έγκριση κόστους προληπτικής συντήρησης αντλίας έγχυσης γ-σφαιρίνη (συν.13 αριθ. πρωτ.1013/19-09-2023)

4.4 Σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου νοσηλειών σε συμβεβλημένα θεραπευτήρια (Δ.Υ.)

4.5 Σχετικά με την εκκαθάριση των τιμολογίων Ιδιωτικής Κλινικής (συν.14 αριθ. πρωτ.1019/19-09-2023)

Θέμα 5ο:  Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 11-09-2023 έως 17-09-2023 (συν.15 αριθ. πρωτ.1014/19-09-2023)

5.2 Έναρξη εργασιών Εξελεγκτικής Επιτροπής (συν.16 αριθ. πρωτ.1010/18-09-2023)

5.3 Σχετικά με την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών διαδικτυακής Γενικής Συνέλευσης (Δ.Υ.)

5.4 Σχετικά με τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης (συν.17 αριθ. πρωτ.1027/19-09-2023)

5.5 Στοχοθεσία ΕΔΟΕΑΠ ιατρικής υπηρεσίας (συν.18 αριθ. πρωτ.1028/19-09-2023)

5.6 Σχετικά με χορήγηση διατακτικών σίτισης στο έμμισθο προσωπικό του ΕΔΟΕΑΠ (συν.19 αριθ. πρωτ.1020/19-09-2023)

5.7 Σχετικά με τη διενέργεια ανοιχτού  διαγωνισμού  για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικού και  βιοχημικού  αναλυτή μετά  συνοδών εξοπλισμών  με  παραχώρηση   χρήσης των αντίστοιχων  αναλυτών (συν.20 αριθ. πρωτ.1021/19-09-2023)

5.8 Σχετικά με Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού  την ανανέωση  εξοπλισμού  των  ΩΡΛ  Ιατρείων (συν.21 αριθ. πρωτ.1022/19-09-2023)

5.9 Καταβολή δικαστικού ενσήμου για συζήτηση αγωγής κατά οφειλέτη αγγελιοσήμου (συν.22 αριθ. πρωτ.1015/19-09-2023)

Θέμα 6ο : Θέματα-Ανακοινώσεις Προέδρου