ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΥΖΥΓΩΝ/ΣΥΜΒΙΟΥΝΤΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

 

 Μετά από απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου ,παρατείνεται έως την 30/11/2023 – η ασφαλιστική κάλυψη στον ΕΔΟΕΑΠ  των συζύγων/συμβιούντων, δικαιοδόχων μελών και ενήλικων τέκνων με αναπηρία, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν σήμερα ενεργή ασφαλιστική ικανότητα στον Οργανισμό και δεν εμφανίζουν ενεργό δικαίωμα περίθαλψης σε άλλον φορέα.

Αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τους τρόπους αποστολής των αιτημάτων ανανέωσης της ασφάλισης των παραπάνω κατηγοριών ασφαλισμένων, αναγράφονται στο www.edoeap.gr, συχνές ερωτήσεις του Τομέα Ασφάλισης.

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον  Τομέα  Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων, τηλ. 2107264700, επιλ. 3-3 και τον Τομέα Ασφάλισης τηλ. 2107264700 καθημερινά, επιλ. 3-2 ώρες καθημερινά τις ώρες 11:00-13:00.