ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 36/27-09-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Τομέα Οικονομικών και Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Σχετικά με αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δόσεις και παρατάσεις καταβολών για τους πληγέντες από πυρκαγιές εντός μηνός Αυγούστου 2023 (συν.1 αριθ. πρωτ.1047/26-09-2023)

 Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.1061/26-09-2023)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.1068/26-09-2023)

3.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.4 αριθ. πρωτ.1069/26-09-2023)

3.4 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.5 αριθ. πρωτ.1070/26-09-2023)

3.5 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.6 αριθ. πρωτ.1071/26-09-2023)

3.6 Αναπροσαρμογή επικουρικής σύνταξης λόγω αναπροσαρμογής κύριας σύνταξης e-ΕΦΚΑ (ΤΣΠΕΑΘ) και απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.7 αριθ. πρωτ.1072/26-09-2023)

3.7 Αναπροσαρμογή επικουρικής σύνταξης λόγω αναπροσαρμογής κύριας σύνταξης e-ΕΦΚΑ (ΤΣΠΕΑΘ) (συν.8 αριθ. πρωτ.1073/26-09-2023)

3.8 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.9 αριθ. πρωτ.1074/26-09-2023)

3.9 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν.10 αριθ. πρωτ.1075/26-09-2023)

3.10 Καταλογισμός οφειλής σε βάρος υπόχρεου εργοδότη και ασφαλιστική τακτοποίηση εισφορών (συν.11 αριθ. πρωτ.1076/26-09-2023)

3.11 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με την παράταση της ημερομηνίας λήξης ασφάλισης έμμεσων και δικαιοδόχων μελών (συν.12 αριθ. πρωτ.1077/26-09-2023)

3.12 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με τους ασφαλισμένους που δικαιούνται συμμετοχής στην Α΄ τακτική Γ.Σ. της 29/9/2023 (συν.13 αριθ. πρωτ.1078/26-09-2023)

 Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.14 αριθ. πρωτ.1054/26-09-2023)

4.2 Έγκριση αποζημίωσης πομπού συνεχούς συστήματος καταγραφής γλυκόζης (συν.15 αριθ. πρωτ.1048/26-09-2023)

4.3 Σχετικά με εκκαθάριση δαπανών από περίθαλψη ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ στο εξωτερικό – έγκριση πληρωμής (συν.16 αριθ. πρωτ.1055/26-09-2023)

4.4 Σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου νοσηλειών σε συμβεβλημένα θεραπευτήρια (συν.17 αριθ. πρωτ.1066/26-09-2023)

 Θέμα 5ο:  Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 18-09-2023 έως 24-09-2023 (συν.18 αριθ. πρωτ.1049/26-09-2023)

5.2 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Αυγούστου 2023 (συν.19 αριθ. πρωτ.1050/26-09-2023)

5.3 Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής επί του ελέγχου της οικονομικής και ταμιακής διαχείρισης Δ’ τριμήνου 2022 (συν.20 αριθ. πρωτ.1043/22-09-2023)

5.4 Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής επί του ισολογισμού 2022 (συν.21 αριθ. πρωτ.1042/22-09-2023)

5.5 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής-δανείου σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.22 αριθ. πρωτ.1062/26-09-2023)

5.6 Αίτημα υπαλλήλου για τηλεργασία και τροποποίηση ωραρίου (συν.23 αριθ. πρωτ.1063/26-09-2023)

5.7 Στοχοθεσία ΕΔΟΕΑΠ ιατρικής υπηρεσίας (συν.24 αριθ. πρωτ.1028/19-09-2023)

5.8 Σχετικά με αίτημα υπαλλήλων για την αποκατάσταση μισθολογικής κλίμακας (συν.25 αριθ. πρωτ.1056/26-09-2023)

5.9 Σχετικά με λήξη σύμβασης με εταιρεία τηλεπικοινωνιών & πληροφορικής (συν.26 αριθ. πρωτ.1051/26-09-2023)

5.10 Σχετικά με λήξη σύμβασης με εταιρείες εφοδιασμού επιχειρήσεων και γραφείων (συν.27 αριθ. πρωτ.1052/26-09-2023)

5.11 Σχετικά με λήξη σύμβασης με εταιρεία  φωτογραφικών υλικών (συν.28 αριθ. πρωτ.1057/26-09-2023)

5.12 Σχετικά με μοτοσυκλέτα ιδιοκτησίας του Οργανισμού (συν.29 αριθ. πρωτ.1064/26-09-2023)

5.13 Ενημέρωση Επενδυτικής Επιτροπής (συν.30 αριθ. πρωτ.1065/26-09-2023)

5.14 Σχετικά με την καταβολή επιδόματος επιστημονικής υπευθυνότητας (συν.31 αριθ. πρωτ.1067/26-09-2023)

5.15 Σχετικά με τροποποίηση απόφασης Δ.Σ. (Δ.Υ.)

5.16 Παρουσίαση ελέγχου πληροφοριακών συστημάτων (Δ.Υ.)

Θέμα 6ο : Θέματα-Ανακοινώσεις Προέδρου

6.1 Ημερολόγιο δικασίμων μηνός Οκτωβρίου 2023 (συν.32 αριθ. πρωτ.1060/26-09-2023)

6.2 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών διαδικτυακής Γενικής Συνέλευσης έτους 2023 (συν.33 αριθ. πρωτ.1058/26-09-2023)