ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 37/04-10-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Τομέα Οικονομικών και Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με Υ.Α. Δ.15/Δ΄/80772//12.9.2023 (ΦΕΚ 5415/Β΄/12.9.2023), “Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δόσεις και παρατάσεις καταβολών για τους πληγέντες από πλημμύρες εντός μηνός Σεπτεμβρίου 2023 (συν.1 αριθ. πρωτ.1088/03-10-2023)

 Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.1097/03-10-2023)

3.2 Απονομή και οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.1098/03-10-2023)

3.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.1099/03-10-2023)

3.4 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.5 αριθ. πρωτ.1100/03-10-2023)

3.5 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.6 αριθ. πρωτ.1101/03-10-2023)

3.6 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.7 αριθ. πρωτ.1102/03-10-2023)

3.7 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.8 αριθ. πρωτ.1103/03-10-2023)

 Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.9 αριθ. πρωτ.1089/03-10-2023)

4.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.10 αριθ. πρωτ.1090/03-10-2023)

4.3 Σχετικά με Πάροχο Υγείας (συν.11 αριθ. πρωτ.1104/03-10-2023)

4.4 Σχετικά με καθυστερημένη υποβολή παραπεμπτικών συμβεβλημένων ιατρών (συν.12 αριθ. πρωτ.1091/03-10-2023)

4.5 Διάφορα ζητήματα παροχών στους ασφαλισμένους του Οργανισμού (Δ.Υ.)

Θέμα 5ο:  Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 25-09-2023 έως 01-10-2023 (συν.13 αριθ. πρωτ.1092/03-10-2023)

5.2 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Σεπτεμβρίου 2023, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.14 αριθ. πρωτ.1096/03-10-2023)

5.3 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων μηνός Σεπτεμβρίου 2023 (συν.15 αριθ. πρωτ.1093/03-10-2023)

5.4 Επιστροφή ποσού σε ασφαλισμένο του Οργανισμού ως αχρεωστήτως καταβληθέν (συν.16 αριθ. πρωτ.1094/03-10-2023)

5.5 Κατανομή και Απόδοση εισπραχθεισών εισφορών κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ-ΕΤΑΣ περιόδου 01/01/2023-31/07/2023 (συν.17 αριθ. πρωτ.1095/03-10-2023)

5.6 Σχετικά με την Έκθεση Διαχείρισης Κινδύνων 2022 (συν.18 αριθ. πρωτ.1105/03-10-2023)

5.7 Σχετικά με την Έκθεση Φερεγγυότητας 2021 (συν.19 αριθ. πρωτ.1106/03-10-2023)

5.8 Σχετικά με τραπεζικούς λογαριασμούς  άυλων  Τράπεζων του εξωτερικού (συν.20 αριθ. πρωτ.1107/03-10-2023)

5.9 Σχετικά με συνεργασία ΕΔΟΕΑΠ με την ΕΤΕ (συν.21 αριθ. πρωτ.1108/03-10-2023)

5.10 Σχετικά με πρακτική άσκηση στον Οργανισμό φοιτητών ΙΕΚ (συν.22 αριθ. πρωτ.1109/03-10-2023)

5.11 Σχετικά με Ελεγκτή Οδοντίατρο (συν.23 αριθ. πρωτ.1110/03-10-2023)

5.12 Παρουσίαση ελέγχου πληροφοριακών συστημάτων (Δ.Υ.)

5.13 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες διαμόρφωσης Πολιτικών Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και προετοιμασία για πιστοποίηση iso 27001 (συν.24 αριθ. πρωτ.1111/03-10-2023)

5.14 Eνημέρωση Επενδυτικής Επιτροπής (συν.25 αριθ. πρωτ.1112/03-10-2023)

5.15 Σχετικά με αίτημα για την παράταση ελέγχου (Δ.Υ.)

 Θέμα 6ο : Θέματα-Ανακοινώσεις Προέδρου

6.1 Κλήση καταβολής ποσοστού συμμετοχής ΕΔΟΕΑΠ στις δαπάνες Πολυϊατρείου Ο.Α.Τ.Υ.Ε. Πάτρας, περιόδου από 01/01/2023 έως 30/06/2023 (συν.26 αριθ. πρωτ. 16487/02-10-2023)

6.2 Επιστολή Μορφωτικού Ιδρύματος ΕΣΗΕΑ (συν.27 αριθ. πρωτ. 16576/03-10-2023)