ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 38/11-10-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.1136/10-10-2023)

2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.2 αριθ. πρωτ.1137/10-10-2023)

2.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.1138/10-10-2023)

2.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.1139/10-10-2023)

2.5 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν.5 αριθ. πρωτ.1140/10-10-2023)

2.6 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.6 αριθ. πρωτ.1141/10-10-2023)

2.7 Απόδοση τμήματος επικουρικής σύνταξης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου από τον e-ΕΦΚΑ (συν.7 αριθ. πρωτ.1142/10-10-2023)

2.8 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με τους ασφαλισμένους που δικαιούνται συμμετοχής στην Β΄ τακτική Γ.Σ. της 16/10/2023 (συν.8 αριθ. πρωτ.1143/10-10-2023)

Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.9 αριθ. πρωτ.1122/10-10-2023)

3,2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.10 αριθ. πρωτ.1123/10-10-2023)

3.3 Αιτήματα φορέων για συνεργασία με τον Οργανισμό (συν.11 αριθ. πρωτ.1124/10-10-2023)

3.4 Έγκριση αποζημίωσης πομπού συνεχούς συστήματος καταγραφής γλυκόζης (συν.12 αριθ. πρωτ.1125/10-10-2023)

3.5 Σχετικά με την αποζημίωση συνεδριών ψυχοθεραπείας συμβεβλημένης ψυχολόγου (συν.13 αριθ. πρωτ.1126/10-10-2023)

3.6 Διάφορα ζητήματα παροχών στους ασφαλισμένους του Οργανισμού (συν.14 αριθ. πρωτ.1134/10-10-2023)

Θέμα 4ο:  Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 02-10-2023 έως 08-10-2023 (συν.15 αριθ. πρωτ.1127/10-10-2023)

4.2 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Σεπτεμβρίου 2023 (συν.16 αριθ. πρωτ.1128/10-10-2023)

4.3 Εβδομαδιαία ενημέρωση Επενδυτικής Επιτροπής (συν.17 αριθ. πρωτ.1129/10-10-2023)

4.4 Σχετικά με επιστροφή ποσών (συν.18 αριθ. πρωτ.1130/10-10-2023)

4.5 Σχετικά με την Έκθεση Φερεγγυότητας 2021 (συν.19 αριθ. πρωτ.1106/03-10-2023)

4.6 Σχετικά με τραπεζικούς λογαριασμούς  άυλων  Τράπεζων του εξωτερικού (συν.20 αριθ. πρωτ.1107/03-10-2023)

4.7 Σχετικά με την προμήθεια αντιγριπικών εμβολίων περιόδου 2023 – 2024 και την έγκριση της σχετικής δαπάνης (συν.21 αριθ. πρωτ.1131/10-10-2023)

4.8 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης υπαλλήλου στην Υπηρεσία Καθαριότητας (συν.22 αριθ. πρωτ.1132/10-10-2023)

4.9 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής-δανείου σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.23 αριθ. πρωτ.1133/10-10-2023)

4.10 Σχετικά με πρακτική άσκηση στον Οργανισμό φοιτητών ΙΕΚ (συν.24 αριθ. πρωτ.1135/10-10-2023)

4.11 Σχετικά με τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για συνεργασία με Σύμβουλο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων του ΕΔΟΕΑΠ (συν.25 αριθ. πρωτ.1144/10-10-2023)

4.12 Σχετικά με αίτημα υπαλλήλων για την αποκατάσταση μισθολογικής κλίμακας (συν.26 αριθ. πρωτ.1056/26-09-2023)

 Θέμα 5ο : Θέματα-Ανακοινώσεις Προέδρου

5.1 Επιστολή Ο.Α.Τ.Υ.Ε. σχετικά με τη ζήτηση στοιχείων μελών ΕΔΟΕΑΠ (συν.27 αριθ. πρωτ.17065/10-10-2023)