ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 40/25-10-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν. αριθ. πρωτ.1189/24-10-2023)

2.2 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.2 αριθ. πρωτ.1205/24-10-2023)

2.3 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.1206/24-10-2023)

2.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.1207/24-10-2023)

2.5 Απονομή επικουρικής σύνταξης, απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου και απόδοση αναδρομικών ως κληρονομικό δικαίωμα (συν.5 αριθ. πρωτ.1208/24-10-2023)

2.6 Διόρθωση απόφαση που ελήφθη κατά τη ΣΔΣ 39/18-10-2023 (συν.6 αριθ. πρωτ.1209/24-10-2023)

2.7 Αίτηση για προκαταβολή – δάνειο επικουρικών συντάξεων (συν.7 αριθ. πρωτ.1210/24-10-2023)

2.8 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με τους ασφαλισμένους που δικαιούνται συμμετοχής στην Δ΄ τακτική Γ.Σ. της 1/11/2023 (συν.8 αριθ. πρωτ.1211/24-10-2023)

Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.9 αριθ. πρωτ.1190/24-10-2023)

3.2 Ειδικό θέμα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.10 αριθ. πρωτ.1191/24-10-2023)

3.3 Σχετικά με καθυστερημένη υποβολή παραπεμπτικών συμβεβλημένου ιατρού Θεσσαλονίκης (συν.11 αριθ. πρωτ.1194/24-10-2023)

3.4 Σχετικά με καθυστερημένη υποβολή παραπεμπτικών συμβεβλημένου ιατρού Αθήνας (συν.12 αριθ. πρωτ.1192/24-10-2023)

3.5 Σχετικά με την κάλυψη δαπάνης αναπνευστικών συσκευών, συμπυκνωτών οξυγόνου και νεφελοποιητών (συν.13 αριθ. πρωτ.1197/24-10-2023)

3.6 Επιστολή Ιδιωτικού θεραπευτηρίου σχετικά με πρόταση για έναρξη λειτουργίας Τακτικού Χειρουργικού Ιατρείου (συν.14 αριθ. πρωτ.1193/24-10-2023)

3.7 Σχετικά με ανασκόπηση εισιτηρίων νοσοκομειακού τομέα – πρόταση (Δ.Υ.)

3.8 Σχετικά με αίτημα επανεξέτασης απορριφθέντος αιτήματος για κατασκηνωτικό επίδομα (συν.15 αριθ. πρωτ.1195/24-10-2023)

 Θέμα 4ο:  Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 16-10-2023 έως 22-10-2023 (συν.16 αριθ. πρωτ.1196/24-10-2023)

4.2 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Σεπτεμβρίου 2023 (συν.17 αριθ. πρωτ.18217/24-10-2023)

4.3 Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το Β΄ τρίμηνο 2023 (συν.18 αριθ. πρωτ.1185/20-10-2023)

4.4 Εβδομαδιαία ενημέρωση Επενδυτικής Επιτροπής (συν.19 αριθ. πρωτ.1198/24-10-2023)

4.5 Ενημέρωση επί των οικονομικών πεπραγμένων (συν.20 αριθ. πρωτ.1199/24-10-2023)

4.6 Σχετικά με στοιχεία Διαχείρισης Κινδύνων (συν.21 αριθ. πρωτ.1200/24-10-2023)

4.7 Έγκριση δαπανών Γενικής Συνέλευσης (συν.22 αριθ. πρωτ.1201/24-10-2023)

4.8 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης υπαλλήλου στην Υπηρεσία Καθαριότητας (συν.23 αριθ. πρωτ.1132/10-10-2023)

4.9 Σχετικά με αποτελέσματα αξιολόγησης 2022 (συν.24 αριθ. πρωτ.1202/24-10-2023)

4.10 Σχετικά με αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης ασφαλισμένων (συν.25 αριθ. πρωτ.1203/24-10-2023)

4.11 Σχετικά με λήξη συμφωνητικού μισθώσεως εκμεταλλεύσεως κυλικείου κτιρίου Σισίνη 18 (συν.26 αριθ. πρωτ.1204/24-10-2023)

4.12 Σχετικά με αντιπροσώπους ΕΔΟΕΑΠ στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση της ΟΑΤΥΕ (συν.27 αριθ. πρωτ.1212/24-10-2023)

4.13 Σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικού και  βιοχημικού αναλυτή μετά  συνοδών εξοπλισμών με  παραχώρηση χρήσης των αντίστοιχων αναλυτών (συν.28 αριθ. πρωτ.1213/24-10-2023)

 Θέμα 5ο : Θέματα-Ανακοινώσεις Προέδρου

5.1 Ενημέρωση δικασίμων μηνός Νοεμβρίου (συν.29 αριθ. πρωτ.1214/24-10-2023)

5.2 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης με πληρωμή οφειλόμενου ποσού σε κλινική από ασφαλισμένο (συν.30 αριθ. πρωτ.1215/24-10-2023)

5.3 Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΣΥ – ΠΟΕΣΥ (συν.31 αριθ. πρωτ.18200/24-10-2023)

5.4 Σχετικά με επιστολή της ΕΣΠΗΤ (συν.32 αριθ. πρωτ.1216/24-10-2023)