ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ΓΣ του ΕΔΟΕΑΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υπερψηφίστηκαν όλα
τα θέματα της ΓΣ του ΕΔΟΕΑΠ

Με συντριπτική πλειοψηφία εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά τη σημερινή Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ. Της έναρξης των ψηφοφοριών προηγήθηκαν οι εισηγήσεις του Προέδρου και του Ταμία του ΔΣ, Σταύρου Καπάκου και Ευάγγελου Τάτση, η παρουσίαση της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρήση 2022, καθώς και τοποθετήσεις μελών του ΔΣ, ασφαλισμένων και προέδρων των ιδρυτικών Ενώσεων του ΕΔΟΕΑΠ.

Την ώρα έναρξης της ψηφοφορίας στη συνέλευση, που διεξήχθη διαδικτυακά, συμμετείχαν 1.475 ασφαλισμένοι-άμεσα μέλη. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής:

  • Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιόδου 2022 μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Επί 1.427 ψηφισάντων, Υπέρ: 1.256, Κατά: 81, Λευκό: 90
  • Υποβολή και έγκριση αναμορφωμένου προϋπολογισμού 2023. Επί 1.390 ψηφισάντων, Υπέρ: 1.252, Κατά: 65, Λευκό: 73
  • Υποβολή και έγκριση προϋπολογισμού διαχειριστικής περιόδου 2024. Επί 1.395 ψηφισάντων, Υπέρ: 1.264, Κατά: 65 Λευκό: 66
  • Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, για τη διαχειριστική περίοδο 2022. Επί 1.369 ψηφισάντων, Υπέρ: 973, Κατά: 197, Λευκό: 199