ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 39/18-10-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.1154/17-10-2023)

2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.2 αριθ. πρωτ.1164/17-10-2023)

2.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.1165/17-10-2023)

2.4 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.1166/17-10-2023)

2.5 Αναπροσαρμογή επικουρικής σύνταξης λόγω προσθήκης τμήματος επικουρικής σύνταξης e-ΕΦΚΑ (ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ) (συν.5 αριθ. πρωτ.1167/17-10-2023)

2.6 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.6 αριθ. πρωτ.1168/17-10-2023)

2.7 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.7 αριθ. πρωτ.1174/17-10-2023)

2.8 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.8 αριθ. πρωτ.1175/17-10-2023)

2.9 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.9 αριθ. πρωτ.1176/17-10-2023)

2.10 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.10 αριθ. πρωτ.1177/17-10-2023)

2.11 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν.11 αριθ. πρωτ.1180/17-10-2023)

2.12 Επαναχορήγηση επικουρικής σύνταξης με μείωση λόγω εργασίας (συν.12 αριθ. πρωτ.1178/17-10-2023)

2.13 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας δικαιοδόχου, αναπροσαρμογή ποσοστών δικαιοδόχου και καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων (συν.13 αριθ. πρωτ.1181/17-10-2023)

2.14 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με αίτημα ασφαλισμένου για αναβίωση διακανονισμού με έκπτωση 85% σε τόκους και προσαυξήσεις (συν.14 αριθ. πρωτ.1179/17-10-2023)

2.15 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με τους ασφαλισμένους που δικαιούνται συμμετοχής στη Γ΄ τακτική Γ.Σ. της 24/10/2023 (συν.15 αριθ. πρωτ.1182/17-10-2023)

Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.16 αριθ. πρωτ.1155/17-10-2023)

3.2 Σχετικά με διενέργεια παλμικών ραδιοσυχνοτήτων από συμβεβλημένο ορθοπεδικό (συν.17 αριθ. πρωτ.1169/17-10-2023)

3.3 Ενημερωτικά σημειώματα σχετικά με θεραπευτήρια (συν.18 αριθ. πρωτ.1170/17-10-2023)

 Θέμα 4ο:  Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 09-10-2023 έως 15-10-2023 (συν.19 αριθ. πρωτ.1156/17-10-2023)

4.2 Έναρξη εργασιών Εξελεγκτικής Επιτροπής (συν.20 αριθ. πρωτ.1150/16-10-2023)

4.3 Απαντήσεις στις Επισημάνσεις – Προτάσεις της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί του ισολογισμού 2022 (συν.21 αριθ. πρωτ.1173/17-10-2023)

4.4 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Σεπτεμβρίου 2023 (συν.22 αριθ. πρωτ.1128/10-10-2023)

4.5 Σχετικά με την Έκθεση Φερεγγυότητας 2021 (συν.23 αριθ. πρωτ.1157/17-10-2023)

4.6 Εβδομαδιαία ενημέρωση Επενδυτικής Επιτροπής (συν.24 αριθ. πρωτ.1158/17-10-2023)

4.7 Σχετικά με συμβάσεις Διαχειριστών Επενδύσεων του Οργανισμού (συν.25 αριθ. πρωτ.1159/17-10-2023)

4.8 Σχετικά με αίτημα χορήγησης γονικής άδειας σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.26 αριθ. πρωτ.1160/17-10-2023)

4.9 Ενημέρωση σχετικά με υπερωρίες προσωπικού (συν.27 αριθ. πρωτ.1161/17-10-2023)

4.10 Επιστροφή ποσών σε ασφαλισμένους ως αχρεωστήτως καταβληθέντα (συν.28 αριθ. πρωτ.1162/17-10-2023)

4.11 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης με λοιμωξιολόγο του Οργανισμού (συν.29 αριθ. πρωτ.1163/17-10-2023)

4.12 Σχετικά με συνεργασία με ψυχίατρο για ομαδική ψυχοθεραπεία (συν.30 αριθ. πρωτ.1171/17-10-2023)

4.13 Σχετικά με αίτημα υπαλλήλων για την αποκατάσταση μισθολογικής κλίμακας (Δ.Υ.)

4.14 Σχετικά με σχέδιο άσκησης έκτακτης ανάγκης εκκένωσης των κτηρίων του  Οργανισμού  επί  των οδών  Ορμινίου 38   και Σισίνη  18 (συν.31 αριθ. πρωτ.1172/17-10-2023)

 Θέμα 5ο : Θέματα-Ανακοινώσεις Προέδρου