ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 41/08-11-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα  2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Σχετικά με αίτημα εταιρείας για υπαγωγή της στη ρύθμιση οφειλών του άρθρου 105 ΤΟΥ Ν. 5036/2023 (συν.1 αριθ. πρωτ.1237/07-11-2023)

 Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.1242/07-11-2023)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.3 αριθ. πρωτ.1255/07-11-2023)

3.3 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.4 αριθ. πρωτ.1256/07-11-2023)

3.4 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης και εξέταση απονομής εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.5 αριθ. πρωτ.1257/07-11-2023)

3.5 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.6 αριθ. πρωτ.1258/07-11-2023)

3.6 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.7 αριθ. πρωτ.1260/07-11-2023)

3.7 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.8 αριθ. πρωτ.1259/07-11-2023)

3.8 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω μετατροπής κύριας σύνταξης αναπηρίας σε οριστική (συν.9 αριθ. πρωτ.1261/07-11-2023)

3.9 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.10 αριθ. πρωτ.1262/07-11-2023)

3.10 Αίτημα επανεξέτασης απόφασης απονομής εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.11 αριθ. πρωτ.1265/07-11-2023)

3.11 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.12 αριθ. πρωτ.1263/07-11-2023)

3.12 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με αίτημα ασφαλισμένου για διακανονισμό οφειλής (συν.13 αριθ. πρωτ.1264/07-11-2023)

 Θέμα 4ο:  Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.14 αριθ. πρωτ.1238/07-11-2023)

4.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.15 αριθ. πρωτ.1234/07-11-2023)

4.3 Αιτήματα φορέων για συνεργασία με τον Οργανισμό (συν.16 αριθ. πρωτ.1235/07-11-2023)

4.4 Σχετικά με αποζημίωση εκτελεσμένων συνταγών φαρμάκων, λόγω της καταστροφής στην περιοχή της Μηλίνας στο Βόλο (συν.17 αριθ. πρωτ.1239/07-11-2023)

 Θέμα 5ο : Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 23-10-2023 έως 29-10-2023 & 30-10-2023 έως 05-11-2023 (συν.18 αριθ. πρωτ.1236/07-11-2023)

5.2 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Σεπτεμβρίου 2023 (συν.19 αριθ. πρωτ.18217/24-10-2023)

5.3 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων μηνός Oκτωβρίου 2023 (συν.20 αριθ. πρωτ.1243/07-11-2023)

5.4 Εβδομαδιαίες ενημερώσεις Επενδυτικής Επιτροπής (συν.21 αριθ. πρωτ.1254/07-11-2023)

5.5 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Οκτωβρίου 2023, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.22 αριθ. πρωτ.1244/07-11-2023)

5.6 Σχετικά με αποτελέσματα αξιολόγησης 2022 (συν.23 αριθ. πρωτ.1202/24-10-2023)

5.7 Σχετικά με αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης ασφαλισμένων (συν.24 αριθ. πρωτ.1203/24-10-2023)

5.8 Σχετικά με την έγκριση εξόδων μετάβασης στη Χίο υπαλλήλου του Τμήματος Εσόδων του Οργανισμού μας (συν.25 αριθ. πρωτ.1245/07-11-2023)

5.9 Σχετικά με τη συνεργασία ΕΟΠΥΥ-ΕΔΟΕΑΠ για τη χρήση της εφαρμογής e-DΑPΥ (συν.26 αριθ. πρωτ.1252/07-11-2023)

5.10 Σχετικά με τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικού και βιοχημικού αναλυτή μετά συνοδών εξοπλισμών με παραχώρηση χρήσης των αντίστοιχων αναλυτών (συν.27 αριθ. πρωτ.1253/07-11-2023)

5.11 Σχετικά με προτάσεις τραπεζών για διαχείριση και ταμειακά διαθέσιμα (Δ.Υ.)

5.12 Σχετικά με το μερισμό σε κλάδους του ποσού που μεταφέρθηκε προς επένδυση με τη ΣΔΣ 37/04-10-2023 (συν.28 αριθ. πρωτ.1246/07-11-2023)

5.13 Σύμβαση συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων ΕΔΟΕΑΠ Θεσσαλονίκη (συν.29 αριθ. πρωτ.1247/07-11-2023)

5.14 Σχετικά με την αναπλήρωση της θέσης φυσιοθεραπευτή στη Θεσσαλονίκη (συν.30 αριθ. πρωτ.1248/07-11-2023)

5.15 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης συντήρησης τηλεπικοινωνιακού δικτύου (συν.31 αριθ. πρωτ.1249/07-11-2023)

5.16 Σχετικά με την εγκατάσταση νέας οπτικής ίνας (συν.32 αριθ. πρωτ.1250/07-11-2023)

5.17 Σχετικά με εργατική υπόθεση-αγωγής κατά του Οργανισμού (συν.33 αριθ. πρωτ.1240/07-11-2023)

5.18 Ανανέωση ετήσιας συνδρομής στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (συν.34 αριθ. πρωτ.1241/07-11-2023)

5.19 Σχετικά με φαρμακεία στον Παλαμά Καρδίτσας (Δ.Υ.)

5.20 Σχετικά με ανθρωπιστική βοήθεια (Δ.Υ.)

5.21 Σχετικά με τη συνεργασία με περιοδοντολόγο (συν.35 αριθ. πρωτ.1251/07-11-2023)

 Θέμα 6ο : Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου