ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/15-11-2023

 Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Αίτημα για χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας εταιρείας τηλεπικοινωνιών (συν.1 αριθ. πρωτ.1275/14-11-2023)

 Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.1276/14-11-2023)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.1277/14-11-2023)

3.3 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.4 αριθ. πρωτ.1278/14-11-2023)

3.4 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.1286/14-11-2023)

3.5 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.6 αριθ. πρωτ.1287/14-11-2023)

3.6 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.7 αριθ. πρωτ.1288/14-11-2023)

3.7 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.8 αριθ. πρωτ.1289/14-11-2023)

3.8 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.9 αριθ. πρωτ.1290/14-11-2023)

3.9 Απόδοση τμήματος επικουρικής σύνταξης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.10 αριθ. πρωτ.1291/14-11-2023)

3.10 Εξέταση αιτήματος απονομής εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.11 αριθ. πρωτ.1295/14-11-2023)

3.11 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με αίτημα ασφαλισμένου για διακανονισμό οφειλής (συν.12 αριθ. πρωτ.1296/14-11-2023)

Θέμα 4ο:  Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.13 αριθ. πρωτ.1279/14-11-2023)

4.2 Ειδικά Θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.14 αριθ. πρωτ.1280/14-11-2023)

4.3 Έγκριση δαπάνης σε ασφαλισμένη του Οργανισμού (συν.15 αριθ. πρωτ.1281/14-11-2023)

4.4 Σχετικά με διόρθωση απόφασης της ΣΔΣ 39/18-10-2023 που αφορά σε αίτημα ασφαλισμένου (συν.16 αριθ. πρωτ.1282/14-11-2023)

4.5 Σχετικά με αίτημα ασφαλισμένου για κάλυψη χειρουργικής επέμβασης με ρομποτική μέθοδο (συν.17 αριθ. πρωτ.1283/14-11-2023)

4.6 Σχετικά με καθυστερημένη υποβολή συνταγών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καρδίτσας (συν.18 αριθ. πρωτ.1284/14-11-2023)

Θέμα 5ο : Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 06-11-2023 έως 12-11-2023 (συν.19 αριθ. πρωτ.1285/14-11-2023)

5.2 Εβδομαδιαία ενημέρωση Επενδυτικής Επιτροπής (συν.20 αριθ. πρωτ.1292/14-11-2023)

5.3 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Οκτωβρίου 2023 (συν.21 αριθ. πρωτ.1297/14-11-2023)

5.4 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής-δάνειου σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.22 αριθ. πρωτ.1293/14-11-2023)

5.5 Σχετικά με αποτελέσματα αξιολόγησης 2022 (συν.23 αριθ. πρωτ.1202/24-10-2023)

5.6 Σχετικά με αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης ασφαλισμένων (συν.24 αριθ. πρωτ.1203/24-10-2023)

5.7 Σχετικά με τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Γυναικολογικής Εξεταστικής Πολυθρόνας (Βοom) (συν.25 αριθ. πρωτ.1294/14-11-2023)

5.8 Σχετικά με τροποποίηση και συμπλήρωση απόφασης για τη συνεργασία ΕΟΠΥΥ-ΕΔΟΕΑΠ για τη χρήση της εφαρμογής e-DΑPΥ (συν.26 αριθ. πρωτ.1298/14-11-2023)

5.9 Σχετικά με δημόσια διαβούλευση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύμβουλο ασφάλειας πληροφοριακών  συστημάτων του ΕΔΟΕΑΠ (Δ.Υ.)

5.10 Σχετικά με τη σύμβαση συντήρησης των πυροσβεστικών συγκροτημάτων στα κτήρια Σισίνη και Ορμινίου (συν.27 αριθ. πρωτ.1299/14-11-2023)

5.11 Πρόταση προθεσμιακής κατάθεσης διαθεσίμων και κεφαλαίων κίνησης (Δ.Υ.)

 Θέμα 6ο : Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου