ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 43/22-11-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Σχετικά με απόφαση Υπαγωγής Δικαιούχων Επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού τύπου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Ε/299/2023 (Β΄ 2674), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (συν.1 αριθ. πρωτ.1325/21-11-2023)

 Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.1324/21-11-2023)

3.2 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.3 αριθ. πρωτ.1329/21-11-2023)

3.3 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.1330/21-11-2023)

3.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.5 αριθ. πρωτ.1331/21-11-2023)

3.5 Απόδοση τμήματος επικουρικής σύνταξης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.6 αριθ. πρωτ.1332/21-11-2023)

3.6 Εξέταση αιτήματος για απόδοση τμήματος επικουρικής σύνταξης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.7 αριθ. πρωτ.1333/21-11-2023)

3.7 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με αιτήματα ασφαλισμένων για ενεργοποίηση περίθαλψης και διακανονισμό οφειλής (συν.8 αριθ. πρωτ.1334/21-11-2023)

 Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.9 αριθ. πρωτ. 1321/21-11-2023)

4.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.10 αριθ. πρωτ.1322/21-11-2023)

4.3 Έγκριση φαρμάκων υψηλού κόστους για ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις (συν.11 αριθ. πρωτ.1335/21-11-2023)

4.4 Αποζημίωση ιατρικών επισκέψεων και παραπεμπτικών συμβεβλημένου γιατρού παρελθόντος έτους 2022 (συν.12 αριθ. πρωτ.1336/21-11-2023)

4.5 Σχετικά με πρόταση για οφθαλμολογικό ιατρείο (Δ.Υ.)

4.6 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με διευκρίνιση για χρεώσεις επισκέψεων και άυλων συνταγογραφήσεων (συν.13 αριθ. πρωτ.1326/21-11-2023)

 Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα  

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 13-11-2023 έως 19-11-2023 (συν.14 αριθ. πρωτ.1323/21-11-2023)

5.2 Εβδομαδιαία ενημέρωση Επενδυτικής Επιτροπής (συν.15 αριθ. πρωτ.1337/21-11-2023)

5.3 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Οκτωβρίου 2023 (συν.16 αριθ. πρωτ.19494/15-11-2023)

5.4 Σχετικά με διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για συνεργασία με σύμβουλο ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων του ΕΔΟΕΑΠ (συν.17 αριθ. πρωτ.1338/21-11-2023)

5.5 Έγκριση δωρεάς παλαιάς γυναικολογικής εξεταστικής πολυθρόνας σε δημόσιο Μαιευτήριο (συν.18 αριθ. πρωτ.1327/21-11-2023)

5.6 Σχετικά με την παραλαβή του έργου για τον έλεγχο ευπαθειών στα υπολογιστικά συστήματα του ΕΔΟΕΑΠ (συν.19 αριθ. πρωτ.1339/21-11-2023)

5.7 Κοστολόγηση τιμολογίων συμβεβλημένων – προσθήκη καταγραφής αναλυτικών ποσών κατά την κοστολόγηση και τη δημιουργία αντίστοιχων λογιστικών άρθρων (συν.20 αριθ. πρωτ.1340/21-11-2023)

5.8 Σχετικά με αίτημα υπαλλήλου για τη χρήση ιατρικών υπηρεσιών ΕΔΟΕΑΠ (συν.21 αριθ. πρωτ.1328/21-11-2023)

 Θέμα 6ο : Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Ευχαριστήρια επιστολή – ΠΟΕΣΥ (συν.22 αριθ. πρωτ. 19721/17-11-2023)

6.2 Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών (συν.23 αριθ. πρωτ.1317/20-11-2023)