ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

 

Με απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατείνεται έως την 15/2/2024 η ασφαλιστική κάλυψη στον ΕΔΟΕΑΠ  των ενηλίκων τέκνων που συμπληρώνουν το 18ο έτος (ημερομηνία γέννησης εντός του έτους 2005 ) & το 24ο έτος (ημερομηνία γέννησης εντός του έτους 1999), υπό την προϋπόθεση ότι έχουν σήμερα ενεργή ασφαλιστική ικανότητα στον Οργανισμό και δεν εμφανίζουν ενεργό άμεσο δικαίωμα περίθαλψης σε άλλον φορέα.

Οι ασφαλισμένοι με ενήλικα τέκνα των παραπάνω κατηγοριών απαιτείται εγκαίρως (το αργότερο μέχρι 31/1/2024), να φροντίσουν για την ανανέωση της ασφάλισης του/των τέκνων τους, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση, όπως αυτά αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Η επικαιροποίηση των έμμεσων μελών πραγματοποιείται και διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής που βρίσκεται στο δικτυακό τόπο του ΕΔΟΕΑΠ (edoeap.gr), παρέχοντας στους ασφαλισμένους τη δυνατότητα πρόσβασης  στην καρτέλα με τα στοιχεία που διατηρεί ο Οργανισμός, ώστε να συμπληρώνουν ή να διορθώνουν  τα  στοιχεία των εμμέσων μελών, καθώς επίσης και να επισυνάπτουν όλα τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται για να ανανεωθεί η περίθαλψή τους.

Υπενθυμίζουμε ότι για τέκνα που έχουν συμπληρώσει είτε το 24Ο έτος και δεν σπουδάζουν, είτε το 26Ο σε περίπτωση σπουδών, η περίθαλψη δύναται να ανανεωθεί μετά την υποβολή σχετικής αίτησης, με καταβολή μηνιαίας εισφοράς .

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον  Τομέα  Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων, τηλ. 2107264700, επιλ. 3-1 και τον Τομέα Ασφάλισης τηλ. 2107264700 καθημερινά, επιλ. 3-3 καθημερινά τις ώρες 11:00-13:00.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ