ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΚΑΛΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑ

Αθήνα,  22 Δεκεμβρίου  2023

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΚΑΛΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑ

 

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του. Το πλήθος των άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ είναι κατά προσέγγιση 28.000. Στην περίθαλψη των ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ συμπεριλαμβάνεται και η οδοντιατρική, τόσο εντός του Οργανισμού με οδοντιάτρους του ΕΔΟΕΑΠ, όσο και εκτός με συμβεβλημένους και μη οδοντιάτρους.

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια ανελκυστήρα σκάλας εξωτερικού χώρου με άρθρωση και κάθισμα. Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα  προσφορά.

 

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός που θα τοποθετηθεί στην εξωτερική είσοδο του κτηρίου του ΕΔΟΕΑΠ επί της οδού Ορμινίου 38, Ιλίσια και οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα μπορούν να επισκέπτονται τον χώρο για επιμετρήσεις και διευκρινίσεις  καθημερινά και ώρες 10¨00-17¨00.

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός καθώς και το σύνολο των υλικών και εξαρτημάτων που θα απαιτηθούν για την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία, θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και σύγχρονης τεχνολογίας.

Το αναβατόριο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό CE (EC), θα είναι πιστοποιημένο κατά EN ISO 9001 και θα καλύπτει τις ισχύουσες οδηγίες περί ασφάλειας μηχανημάτων. Επίσης θα πληροί τις προδιαγραφές και τις οδηγίες για άτομα με ειδικές ανάγκες και θα υπάρχει πιστοποίηση του αναβατορίου μετά την εγκατάστασή του.

Επίσης, πρέπει να υπάρχει τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση και εξασφάλιση επάρκειας ανταλλακτικών.

Όλος ο εξοπλισμός θα πρέπει να παραδοθεί, πλήρως εγκατεστημένος, σε ασφαλή και κανονική λειτουργία και να έχουν γίνει οι απαραίτητες δοκιμές και έλεγχοι. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένος και για το λόγο αυτό στην προσφορά θα συνυπολογιστεί το κόστος υλικών (καλωδιώσεις για πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση του μηχανήματος κ.λ.π.) και εργασίας (τοποθέτηση μηχανήματος, ηλεκτρική σύνδεση κ.λ.π). Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει επίσημα τεχνικά φυλλάδια του προσφερόμενου εξοπλισμού στην Ελληνική γλώσσα και βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ή του επίσημου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, στα οποία θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση του προσφερόμενου εξοπλισμού με τις απαιτήσεις της παρούσας μελέτης. Το υπό προμήθεια μηχάνημα θα είναι αρίστης ποιότητάς και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νομοθεσία. Ο εξοπλισμός θα συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών τουλάχιστον. Γι’ αυτό το λόγο ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει:

  • Βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ή του επίσημου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός καλύπτεται με 2 έτη τουλάχιστον εγγύηση. • Βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ή του επίσημου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, ότι εξασφαλίζει επάρκεια ανταλλακτικών για το προσφερόμενο εξοπλισμό, για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.
  • Βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ή του επίσημου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, ότι διαθέτει εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για εργασίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ιδίου τύπου με το προσφερόμενο.

 

Β. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η τοποθέτηση ανελκυστήρα στην κεντρική σκάλα του κτηρίου του ΕΔΟΕΑΠ επί της οδού Ορμινίου 38 Ιλίσια, για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας σε συνανθρώπους μας, οι οποίοι μπορεί να έχουν κινητικά προβλήματα, παροδικές αναπηρίες, υπερήλικες, έγκυες κτλ.

 

Γ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στις 3.800 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και περιλαμβάνει την προμήθεια  ανελκυστήρα  σκάλας εξωτερικού χώρου με άρθρωση και κάθισμα, την εγκατάστασή του, την παράδοσή σε πλήρη λειτουργία, την εκπαίδευση του αναγκαίου προσωπικού του ΕΔΟΕΑΠ, καθώς και διετή τουλάχιστον εγγύηση καλής λειτουργίας και ανταλλακτικών.

 

Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
1.  Ο ανελκυστήρας σκάλας να είναι για εξωτερικό χώρο και να διαθέτει πιστοποίηση καταλληλότητας IP (Έλεγχος προστασίας). 30%
2.  H  αρθρωτή ράγα να  είναι μηχανικά αναδιπλούμενη 20%
3.  Να διαθέτει πλήρως ανακλινόμενο και περιστρεφόμενο κάθισμα, με μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 150 Kg. 10%
4.  Να διαθέτει σύστημα αυτόνομης και διαρκούς κίνησης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. 10%
5.  Να διαθέτει μοχλό χειρισμού πάνω στο αριστερό ή στο δεξί μπράτσο της πολυθρόνας ,πλήκτρο έκτακτης ανάγκης ή και ασύρματα χειριστήρια. 10%
6.  Η λειτουργία του είναι εντελώς αθόρυβη. 5%
7.  Το κάθισμά να είναι ανακλινόμενο και να δέχεται ρυθμίσεις σε ύψος, πλάτος, ώστε να ταιριάζει στον σωματότυπο του χρήστη. 10%
8.  Το κάθισμα να είναι επικαλυμμένο με δερματίνη υψηλής ποιότητας έτσι ώστε να καθαρίζεται εύκολα και να έχει και κουκούλα προστασίας.  

5%

 

E. ΕΓΓΥΗΣΗ

Η παρεχόμενη εγγύηση από τις συμμετέχουσες εταιρείες να είναι τουλάχιστον δύο έτη και θα περιλαμβάνει τακτική προληπτική συντήρηση δύο φορές ετησίως, επισκευή (με ανταπόκριση εντός 24 ωρών το αργότερο) ενδεχόμενων βλαβών με δωρεάν εργασία και ανταλλακτικά. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα περιγράψουν αναλυτικά την προσφερόμενη εγγύηση καθώς και τη διάρκειά της.

 

Z. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Από τις συμμετέχουσες εταιρείες θα προσφερθεί ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης ως ετήσιο ποσό μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το ποσό αυτό θα αναφερθεί μόνον στην οικονομική προσφορά. Το συμβόλαιο συντήρησης θα περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο  Ε της εγγύησης και οι συμμετέχουσες εταιρείες θα περιγράψουν αναλυτικά τις υπηρεσίες αυτές στην τεχνική τους προσφορά. Το ποσό  του ετήσιου συμβολαίου θα είναι σταθερό για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 8 ετών από τη λήξη της εγγύησης.

 

H. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπαιδεύσει την Τεχνική Υπηρεσία του ΕΔΟΕΑΠ στη στοιχειώδη συντήρηση καθώς και στην αντιμετώπιση πιθανών δυσλειτουργιών.

 

Θ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης του μηχανήματος είναι έως 30 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης στην τεχνική προσφορά.

 

Ι. ΣΥΜΒΑΣΗ

Με τον ανάδοχο του διαγωνισμού θα υπογραφεί σύμβαση. Η παρούσα διακήρυξη καθώς και η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου θα αποτελούν παραρτήματα της σύμβασης.

 

 

Κ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο προτεινόμενος από τον ΕΔΟΕΑΠ τρόπος πληρωμής είναι: 30% με την υπογραφή της σύμβασης + 50% με την παραλαβή και τη θέση σε πλήρη λειτουργία + 20% μετά από ένα μήνα καλής λειτουργίας στον ΕΔΟΕΑΠ.

 

Λ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

1.Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).

2. Στην τεχνική προσφορά οι συμμετέχουσες εταιρείες θα καταθέσουν ένα σύντομο προφίλ της εταιρείας τους, καθώς και αναλυτικά τεχνικά φυλλάδια του μηχανήματος.

3. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα βεβαιώσουν εντός της τεχνικής προσφοράς ότι πληρούν τις προδιαγραφές CE της αντίστοιχης κατηγορίας υλικού. Επιπλέον ο κατασκευαστής και ο διανομέας του κάθε υλικού οφείλει να έχει πιστοποίηση κατά ISO 9001.

4. Στην τεχνική τους προσφορά οι συμμετέχουσες εταιρείες θα δηλώσουν ότι αποδέχονται όλους ανεξαιρέτως τους όρους της παρούσας διακήρυξης, εκτός εκείνων που εμφανώς δεν είναι υποχρεωτικοί.

5. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα απαντήσουν αναλυτικά στα ζητούμενα των κεφαλαίων Α, Δ, Ε, Ζ ,Η &Θ.

6. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα δηλώσουν ότι θα υποστηρίζουν το προσφερόμενο μηχάνημα με όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά τουλάχιστον για τα επόμενα 10 έτη.

7. Στην τεχνική προσφορά δεν θα υπάρχει κανένα στοιχείο σχετιζόμενο με την οικονομική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού.

 

Μ. OIKONOMIKEΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στην οικονομική τους προσφορά οι συμμετέχουσες εταιρείες θα αναφέρουν το συνολικό κόστος του ανελκυστήρα χωρίς τον ΦΠΑ και να αναφέρουν το % ΦΠΑ, μαζί με την μεταφορά και εγκατάσταση στον ΕΔΟΕΑΠ, την εγγύηση καθώς και την εκπαίδευση του αναγκαίου προσωπικού του ΕΔΟΕΑΠ.

 

Ν.  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 90 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

 

Ξ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ θα αποσφραγίσει πρώτα τις τεχνικές προσφορές. Για εκείνες τις εταιρείες των οποίων η προσφορά κρίνεται αποδεκτή, θα καταρτιστεί λίστα συμμετοχής τους στην οικονομική αξιολόγηση. Στους συμμετέχοντες των οποίων η τεχνική προσφορά δεν έγινε αποδεκτή, θα επιστρέφονται σφραγισμένες οι οικονομικές τους προσφορές.

Σε ξεχωριστή συνεδρίαση, η επιτροπή αξιολόγησης θα αποσφραγίσει τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχουσών εταιρειών των οποίων οι τεχνικές προσφορές έγιναν αποδεκτές και θα επιλεγεί η συμφερότερη τεχνοοικονομική προσφορά, βάσει της παρακάτω βαρύτητας των κριτηρίων:

Περιγραφή κριτηρίου Βαρύτητα
Τεχνική προσφορά 55
Οικονομική Προσφορά 45
Συνολική ονομαστική βαθμολογία 100

 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο προσφέρων που έχει την μεγαλύτερη τιμή (Σi) στην παρακάτω παράσταση και θα περιλαμβάνεται και το κόστος των 8 ετών του Συμβολαίου Συντήρησης. Σε περίπτωση που προσφερθεί από τους συμμετέχοντες περισσότερο από δύο έτη εγγύησης, τα επιπλέον έτη θα αφαιρεθούν από το κόστος των οκτώ ετών του Συμβολαίου Συντήρησης:

Σi = 0,55x (Ti/Tmax) + 0,45x (Omin/Oi)

Όπου,

Σi είναι η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία κάθε προσφοράς (i = 1, 2, 3…)

Tmax είναι η τεχνική προσφορά που έλαβε τη μεγαλύτερη βαθμολογία

Τi είναι η τεχνική προσφορά κάθε προσφέροντος (i = 1, 2, 3…)

Omin είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά

Oi είναι η οικονομική προσφορά κάθε προσφέροντος (i = 1, 2, 3…)

 

Ο. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.      Προθεσμίες

Οι εταιρείες που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν προσφορά στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμινίου 38, ΤΚ 11528 Αθήνα, στον Τομέα Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων – Υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις ώρες 08.00 – 16.00, ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

2.      Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΚΑΛΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑ», ο οποίος θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους.

Τα περιεχόμενα του κυρίως, ως ανωτέρω, σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, ορίζονται ως εξής:

Α. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» που θα περιλαμβάνει τα ζητούμενα όπως περιγράφονται στο κεφ. Δ. ΠΡΟΣΟΧΗ – ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΩΣ  ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ ΚΑΙ ΣΕ CD ή USB.

Β. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη, στο τηλ. 210 – 7264348 (email: procurement@edoeap.gr).