ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 01/10-01-2024

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.5/09-01-2024)

2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.2 αριθ. πρωτ.15/09-01-2024)

2.3 Ανακαθορισμός ποσού επικουρικής σύνταξης λόγω τροποποίησης απόφασης κύριου φορέα (συν.3 αριθ. πρωτ.16/09-01-2024)

2.4 Απόδοση παρακρατηθέντος ποσού επικουρικής σύνταξης λόγω συνέχισης εργασίας και ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ – Ο.Α.Ε.Ε (συν.4 αριθ. πρωτ.17/09-01-2024)

2.5 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.18/09-01-2024)

2.6 Απόδοση τμήματος επικουρικής σύνταξης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.6 αριθ. πρωτ.19/09-01-2024)

 Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.7 αριθ. πρωτ.6/09-01-2024)

3.2 Σχετικά με αποζημίωση ρομποτικής νεφρεκτομής (συν.8 αριθ. πρωτ.20/09-01-2024)

3.3 Έγκριση αποζημίωσης πομπού συνεχούς συστήματος καταγραφής γλυκόζης (συν.9 αριθ. πρωτ.7/09-01-2024)

3.4 Σχετικά με εκκαθάριση Συνταγών ΦΥΚ-ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΙΚΩΝ-ΙΦΕΤ κλπ Δημόσιων Νοσοκομείων (συν.10 αριθ. πρωτ.21/09-01-2024)

3.5 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την εντατικοποίηση των μέτρων πρόληψης μετάδοσης των αναπνευστικών λοιμώξεων (συν.11 αριθ. πρωτ.22/09-01-2024)

 Θέμα 4ο : Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 18-12-2023 έως 07-01-2024 (συν.12 αριθ. πρωτ.8/09-01-2024)

4.2 Εβδομαδιαία ενημέρωση Επενδυτικής Επιτροπής (συν.13 αριθ. πρωτ.9/09-01-2024)

4.3 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Δεκεμβρίου 2023, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.14 αριθ. πρωτ.10/09-01-2024)

4.4 Τροποποίηση ωραρίου παιδοψυχίατρων του Οργανισμού (συν.15 αριθ. πρωτ.11/09-01-2024)

4.5 Σχετικά με πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου στα ΜΜΕ (συν.16 αριθ. πρωτ.25/09-01-2024)

4.6 Σχετικά με επείγουσα προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνων  των ιών SARS-CoV-2, της γρίπης Α και Β καθώς και του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (συν.17 αριθ. πρωτ.26/09-01-2024)

4.7 Σχετικά με τη διενέργεια ανοιχτού  διαγωνισμού  για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικού αναλυτή μετά  συνοδού εξοπλισμού  με  παραχώρηση   χρήσης του αντίστοιχου  αναλυτή (συν.18 αριθ. πρωτ.23/09-01-2024)  

4.8 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης με εταιρεία διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων (συν.19 αριθ. πρωτ.24/09-01-2024)  

 Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Kαταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την ανανέωση της ετήσιας άδειας του Firewall του Οργανισμού (συν.20 αριθ. πρωτ.13/09-01-2024)

5.2 Απολογισμός δικασίμων μηνός Δεκεμβρίου 2023 (συν.21 αριθ. πρωτ.14/09-01-2024)