ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 02/16-01-2024

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.33/15-01-2024)

2.2 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.2 αριθ. πρωτ.46/15-01-2024)

2.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.47/15-01-2024)

2.3 Απόδοση τμήματος επικουρικής σύνταξης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.4 αριθ. πρωτ.48/15-01-2024)

2.4 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με την άρση μείωσης ποσοστού επικουρικής σύνταξης, λόγω απασχόλησης συνταξιούχων, μετά την ψήφιση του Ν. 5078/2023 και καταβολή αναδρομικών διαφορών (συν.5 αριθ. πρωτ.49/15-01-2024)

2.5 Αίτηση ασφαλισμένου για αναδρομική υπαγωγή σε ασφάλιστρο ανεργίας (συν.6 αριθ. πρωτ.50/15-01-2024)

Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.7 αριθ. πρωτ.34/15-01-2024)

3.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.8 αριθ. πρωτ.35/15-01-2024)

3.3 Αιτήματα φορέων για συνεργασία με τον Οργανισμό (συν.9 αριθ. πρωτ.36/15-01-2024)

3.4 Συμφωνητικό συνεργασίας με ιδιωτικό θεραπευτήριο (συν.10 αριθ. πρωτ.37/15-01-2024)

Θέμα 4ο : Διάφορα Θέματα

4.1 Διαχείριση αποθεματικών προς επένδυση-ταμειακή διαχείριση (συν.11 αριθ. πρωτ.45/15-01-2024)

4.2 Σχετικά με την επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα (συν.12 αριθ. πρωτ.38/15-01-2024)

4.3 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής-δάνειου σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.13 αριθ. πρωτ.39/15-01-2024)

4.4 Σχετικά με την επείγουσα  προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνων  των ιών SARS-CoV-2, της γρίπης Α και Β καθώς και του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) (συν.14 αριθ. πρωτ.40/15-01-2024)

4.5 Ενημερωτικό Σημείωμα – Εισήγηση σχετικά με τη συνέχιση συνεργασίας με εταιρεία διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων (συν.15 αριθ. πρωτ.41/15-01-2024)

4.6 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης με εταιρεία για την προμήθεια αδειών OFFICE (συν.16 αριθ. πρωτ.42/15-01-2024)

4.7 Σχετικά με ανάθεση υπηρεσιών αποδελτίωσης (συν.17 αριθ. πρωτ.43/15-01-2024)

4.8 Ανασκόπηση-επόμενες ενέργειες του Προγράμματος Προσυμπτωματικού ελέγχου (συν.18 αριθ. πρωτ.44/15-01-2024)

4.9 Σχετικά με ιατρικό -νοσηλευτικό προσωπικό (Δ.Υ.)

 Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Κλήση καταβολής της ετήσιας εισφοράς 2024 του ΕΔΟΕΑΠ προς την Ο.Α.Τ.Υ.Ε. (συν.19 αριθ. πρωτ.1177/15-01-2024)