ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 03/24-01-2024

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ειδική εισφορά διαδικτύου 2% καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.66/23-01-2024)

 Θέμα 3: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.67/23-01-2024)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.84/23-01-2024)

3.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.85/23-01-2024)

3.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.5 αριθ. πρωτ.86/23-01-2024)

3.5 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.6 αριθ. πρωτ.87/23-01-2024)

3.6 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.7 αριθ. πρωτ.88/23-01-2024)

 Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.8 αριθ. πρωτ.68/23-01-2024)

4.2 Σχετικά με την αποζημίωση της Πολωνικής Δεξαμενής Δοτών Μυελού των Οστών (POLTRANSPLANT) για ασφαλισμένο του ΕΔΟΕΑΠ, σύμφωνα με την επιστολή του ΕΟΜ (συν.9 αριθ. πρωτ.69/23-01-2024)

4.3 Έγκριση αποζημίωσης Πολυγονιδιακής Ανάλυσης Ελέγχου Όγκου Παχέος Εντέρου –  ComPLit DX – Colon με NGS για  εξατομίκευση Θεραπευτικού πλάνου (συν.10 αριθ. πρωτ.89/23-01-2024)

4.4 Σχετικά με δαπάνη ΦΥΚ έτους 2023 (Δ.Υ.)

4.5 Σχετικά με πιστωτικά συνεργαζόμενων ιατρών-οδοντιάτρων (συν.11 αριθ. πρωτ.70/23-01-2024)

 Θέμα 5ο : Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 08-01-2024 έως 14-01-2024 και από 15-01-2023 έως 21-01-2023 (συν.12 αριθ. πρωτ.71/23-01-2024)

5.2 Aναφορά Δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Δεκεμβρίου 2023 (συν.13 αριθ. πρωτ.72/23-12-2023)

5.3 Εβδομαδιαία ενημέρωση Επενδυτικής Επιτροπής (συν.14 αριθ. πρωτ.73/23-01-2024)

5.4 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Δεκεμβρίου 2023 (συν.15 αριθ. πρωτ.1509/17-01-2024)

5.5 Σχετικά με την επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα (συν.16 αριθ. πρωτ.74/23-01-2024)

5.6 Σχετικά με λήξη σύμβασης με εταιρεία λογισμικού (συν.17 αριθ. πρωτ.75/23-01-2024)

5.7 Σχετικά με διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για ανελκυστήρα σκάλας με κάθισμα για την είσοδο του κτηρίου της Ορμηνίου 38 (συν.18 αριθ. πρωτ.76/23-01-2024)

5.8 Τροποποίηση ωραρίου παιδοψυχίατρων του Οργανισμού (συν.19 αριθ. πρωτ.77/23-01-2024)

5.9 Σχετικά με τη σύναψη σύμβασης με πιστωτικό ίδρυμα (συν.20 αριθ. πρωτ.78/23-01-2024)

5.10 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης υπαλλήλου στην Υπηρεσία Καθαριότητας (συν.21 αριθ. πρωτ.79/23-01-2024)

5.11 Σχετικά με ανάθεση υπηρεσιών αποδελτίωσης (συν.22 αριθ. πρωτ.43/15-01-2024)

5.12 Αίτημα υπαλλήλου για ευέλικτο τρόπο εργασίας (συν.23 αριθ. πρωτ.80/23-01-2024)

5.13 Σχετικά με την χορήγηση προκαταβολής – δανείου σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.24 αριθ. πρωτ.81/23-01-2024)

5.14 Σχετικά με ορισμό Υπεύθυνου παραλαβής & Παρακολούθησης Αναφορών (συν.25 αριθ. πρωτ.82/23-01-2024)

5.15 Σχετικά με πρόταση για τη διεξαγωγή Ημερίδας στον Οργανισμό από το ΕΔΔΥΠΠΥ (συν.26 αριθ. πρωτ.83/23-01-2024)

5.16 Σχετικά με Διοικητικό Προσωπικό (συν.27 αριθ. πρωτ.91/23-01-2024)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με επείγουσα προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνων των ιών SARS-CoV-2, της γρίπης Α και Β καθώς και του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) (συν.28 αριθ. πρωτ.90/23-01-2024)

6.2 Σχετικά με αίτημα για την παραχώρηση της αίθουσας συνεδριάσεων για τη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΗΕΑ (συν.29 αριθ. πρωτ.1847/22-01-2024)