ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/29-11-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.1361/28-11-2023)

2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.2 αριθ. πρωτ.1367/28-11-2023)

2.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης μετά την οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης e-ΕΦΚΑ (συν.3 αριθ. πρωτ.1368/28-11-2023)

2.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.4 αριθ. πρωτ.1372/28-11-2023)

2.5 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.1369/28-11-2023)

2.6 Απόδοση τμήματος επικουρικής σύνταξης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.6 αριθ. πρωτ.1370/28-11-2023)

2.7 Συμπλήρωση της απόφασης που λήφθηκε κατά τη ΣΔΣ 43/22-11-2023 για απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.7 αριθ. πρωτ.1371/28-11-2023)

 Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.8 αριθ. πρωτ.1362/28-11-2023)

3.2 Σχετικά με την αποζημίωση εκτελεσμένων συνταγών φαρμάκων (κοινά φάρμακα), για κατ’ εξαίρεση αποζημίωση εκτελεσμένων συνταγών με αντίγραφα και χωρίς κουπόνια λόγω κλοπής (συν.9 αριθ. πρωτ.1355/28-11-2023)

3.3 Ανασκόπηση προγράμματος ’’ Πνοή Ζωής ’’ (συν.10 αριθ. πρωτ.1378/28-11-2023)

3.4 Σχετικά με επίδομα για αυτοάνοσο νόσημα (συν.11 αριθ. πρωτ.1373/28-11-2023)

3.5 Σχετικά με εξόφληση τιμολογίων διαγνωστικού κέντρου από 1/1/2023 έως και 18/6/2023 (συν.12 αριθ. πρωτ.1356/28-11-2023)

3.6 Σχετικά με την αποζημίωση ιατρικών πράξεων εντός κλινικών ιατρείων (συν.13 αριθ. πρωτ.1379/28-11-2023)

3.7 Σχετικά με την αποζημίωση ιατρικών πράξεων σε ιατρούς καθηγητές, Διευθυντές και απογευματινά ιατρεία Δημόσιων Νοσοκομείων (Δ.Υ.)

Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 20-11-2023 έως 26-11-2023 (συν.14 αριθ. πρωτ.1357/28-11-2023)

4.2 Εβδομαδιαία ενημέρωση Επενδυτικής Επιτροπής (συν.15 αριθ. πρωτ.1358/28-11-2023)

4.3 Σχετικά με ανανέωση συμβάσεων ιατρών του Οργανισμού (συν.16 αριθ. πρωτ.1363/28-11-2023)

4.4 Σχετικά με τροποποίηση ωραρίου Φυσιάτρου του Οργανισμού (συν.17 αριθ. πρωτ.1364/28-11-2023)

4.5 Σχετικά με άδεια άνευ αποδοχών της υπαλλήλου του Οργανισμού (συν.18 αριθ. πρωτ.1366/28-11-2023)

4.6 Σχετικά με την καταβολή δώρου Χριστουγέννων 2023 (συν.19 αριθ. πρωτ.1365/28-11-2023)

4.7 Σχετικά με τη λήξη σύμβασης εταιρείας ιατρικών ειδών για προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (συν.20 αριθ. πρωτ.1374/28-11-2023)

4.8 Σχετικά με την κοστολόγηση τιμολογίων συμβεβλημένων – προσθήκη καταγραφής αναλυτικών ποσών κατά την κοστολόγηση και τη δημιουργία αντίστοιχων λογιστικών άρθρων (συν.21 αριθ. πρωτ.1375/28-11-2023)

4.9 Έναρξη εργασιών Εξελεγκτικής Επιτροπής (συν.22 αριθ. πρωτ.1353/27-11-2023)

4.10 Απαντήσεις στις Επισημάνσεις – Προτάσεις της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής Β΄ τριμήνου 2023 (συν.23 αριθ. πρωτ.1376/28-11-2023)

4.11 Σχετικά με πρόταση για τη διεξαγωγή Ημερίδας στον Οργανισμό από το ΕΔΔΥΠΠΥ (συν.24 αριθ. πρωτ.19090/28-11-2023)

Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Ενημέρωση δικασίμων μηνός Δεκεμβρίου (συν.25 αριθ. πρωτ.1377/28-11-2023)