ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 45/07-12-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.1410/06-12-2023)

2.2 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.2 αριθ. πρωτ.1417/06-12-2023)

2.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.1418/06-12-2023)

2.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.4 αριθ. πρωτ.1419/06-12-2023)

2.5 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.1421/06-12-2023)

2.6 Απόδοση τμήματος επικουρικής σύνταξης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.6 αριθ. πρωτ.1422/06-12-2023)

 Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.7 αριθ. πρωτ.1411/06-12-2023)

3.2 Αναφορικά με την καταβολή του επιδόματος πασχόντων από Σκλήρυνση Κατά Πλάκας σε ασφαλισμένο του Οργανισμού (συν.8 αριθ. πρωτ.1412/06-12-2023)

 Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 27-11-2023 έως 03-12-2023 (συν.9 αριθ. πρωτ.1399/06-12-2023)

4.2 Εβδομαδιαία ενημέρωση Επενδυτικής Επιτροπής (συν.10 αριθ. πρωτ.1400/06-12-2023)

4.3 Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής Γ΄ τριμήνου 2023 (συν.11 αριθ. πρωτ.1388/01-12-2023)

4.4 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Νοεμβρίου 2023, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.12 αριθ. πρωτ.1401/06-12-2023)

4.5 Ενημέρωση επί των οικονομικών πεπραγμένων (συν.13 αριθ. πρωτ.1402/06-12-2023)

4.6 Σχετικά με ανανέωση συμβάσης ιατρού του Οργανισμού (συν.14 αριθ. πρωτ.1413/06-12-2023)

4.7 Σχετικά με την καταβολή των επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2024 (συν.15 αριθ. πρωτ.1403/06-12-2023)

4.8 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την οριστική έκθεση αποτελεσμάτων έκτακτού διαχειριστικού ελέγχου (συν.16 αριθ. πρωτ.1404/06-12-2023)

4.9 Σχετικά με αίτημα εταιρείας τηλεπικοινωνιών (συν.17 αριθ. πρωτ.1405/06-12-2023)

4.10 Ανανέωση σύμβασης συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού εταιρείας Πληροφορικής για το έτος 2024 (συν.18 αριθ. πρωτ.1406/06-12-2023)

4.11 Ανανέωση σύμβασης τεχνικής υποστήριξης Οδοντιατρικού Προγράμματος για το έτος 2024 (συν.19 αριθ. πρωτ.1407/06-12-2023)

4.12 Ανανέωση σύμβασης τεχνικής υποστήριξης λογισμικού διασύνδεσης εφαρμογών του ΕΔΟΕΑΠ για το έτος 2024 (συν.20 αριθ. πρωτ.1416/06-12-2023)

4.13 Σχετικά με δωρεά & αποστολή αντιγριπικών εμβολίων στο νέο πολυϊατρείο της ΟΑΤΥΕ στο Ηράκλειο Κρήτης (συν.21 αριθ. πρωτ.1408/06-12-2023)

4.14 Σχετικά με διαδικασία επιλογής προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού μέσω προσλήψεων ή εσωτερικών μετακινήσεων (Δ.Υ.)

4.15 Σχετικά με την ανανέωση των συμβάσεων των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής (συν.22 αριθ. πρωτ.1415/06-12-2023)

4.16 Τροποποίηση απόφασης σχετικά με συνεργασία με ψυχίατρο για ομαδική ψυχοθεραπεία (συν.23 αριθ. πρωτ.1414/06-12-2023)

4.17 Σχετικά με την προσωποποιημένη ενημέρωση ασφαλισμένων (συν.24 αριθ. πρωτ.1420/06-12-2023)

4.18 Σχετικά με ενίσχυση του Τομέα Πληροφορικής (συν.25 αριθ. πρωτ.1423/06-12-2023)

 Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Απάντηση σε ερώτημα μέλους Δ.Σ. (συν.26 αριθ. πρωτ.1409/06-12-2023)