ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46/14-12-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Αίτημα εταιρείας τηλεπικοινωνιών για επανεξέταση της υπ΄αριθμόν 41/8.11.2023 απόφασης του ΔΣ (συν.1 αριθ. πρωτ.1447/13-12-2023)

2.2 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με περιόδους υποβολής αναλυτικών καταστάσεων αποδοχών (ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α.Κ.Α. – Α.Κ.Ε.) μισθολογικών περιόδων από 01/2024 ΕΩΣ 12/2024, ΔΠ 2024 & ΔΧ 2024 (συν.2 αριθ. πρωτ.1438/13-12-2023)

 Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.3 αριθ. πρωτ.1452/13-12-2023)

3.2 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.1453/13-12-2023)

3.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση (συν.5 αριθ. πρωτ.1454/13-12-2023)

3.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν.6 αριθ. πρωτ.1455/13-12-2023)

3.5 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν.7 αριθ. πρωτ.1456/13-12-2023)

3.6 Αίτηση για προκαταβολή – δάνειο επικουρικών συντάξεων (συν.8 αριθ. πρωτ.1459/13-12-2023)

3.7 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με την παράταση ασφαλιστικής ικανότητας ενήλικων τέκνων 18 και 24 ετών (Εμμέσων Μελών)» (συν.9 αριθ. πρωτ.1457/13-12-2023)

3.8 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με την αναστολή περίθαλψης ασφαλισμένων- εργαζομένων στην εταιρία «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (συν.10 αριθ. πρωτ.1460/13-12-2023)

3.9 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την εκτέλεση της απόφασης Δ.Σ. 13/7-4-2022 (συν.11 αριθ. πρωτ.1461/13-12-2023)

3.10 Αίτημα χορήγησης επιδόματος λοχείας εργαζόμενης στην “ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Α.Ε.” (συν.12 αριθ. πρωτ.1462/13-12-2023)

3.11 Αίτημα για παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ενήλικου τέκνου στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.13 αριθ. πρωτ.1463/13-12-2023)

 Θέμα 4ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.14 αριθ. πρωτ.1444/13-12-2023)

4.2 Ειδικό θέμα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.15 αριθ. πρωτ.1439/13-12-2023)

4.3 Αιτήματα φορέων για συνεργασία με τον Οργανισμό (συν.16 αριθ. πρωτ.1440/13-12-2023)

4.4 Σχετικά με αποζημίωση δαπανών υγείας έμμεσου μέλους του Οργανισμού (συν.17 αριθ. πρωτ.1458/13-12-2023)

4.5 Σχετικά με την αποζημίωση οφθαλμιάτρων ΕΔΟΕΑΠ (συν.18 αριθ. πρωτ.1464/13-12-2023)

4.6 Σχετικά με ανανέωση εξοπλισμού Οφθαλμολογικού Ιατρείου ΕΔΟΕΑΠ (συν.19 αριθ. πρωτ.1465/13-12-2023)

4.7 Σχετικά με την παράταση σύμβασης με διαγνωστικό κέντρο (συν.20 αριθ. πρωτ.1448/13-12-2023)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 04-12-2023 έως 10-12-2023 (συν.21 αριθ. πρωτ.1441/13-12-2023)

5.2 Εβδομαδιαία ενημέρωση Επενδυτικής Επιτροπής (συν.22 αριθ. πρωτ.1442/13-12-2023)

5.3 Κατανομή και απόδοση εισπραχθεισών εισφορών κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ – ΕΤΑΣ περιόδου 1/1/2023 – 30/9/2023 (συν.23 αριθ. πρωτ.1443/13-12-2023)

5.4 Εισαγωγή συστημάτων αξιολόγησης στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.24 αριθ. πρωτ.1468/13-12-2023)

5.5 Πλήρωση θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Συμβεβλημένων Φορέων του ΤΥΠ με εσωτερική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (συν.25 αριθ. πρωτ.1424/07-12-2023)

5.6 Σχετικά με τη χορήγηση ενίσχυσης στους συνταξιούχους του Οργανισμού (συν.26 αριθ. πρωτ.1466/13-12-2023)

5.7 Aναφορά Δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Νοεμβρίου 2023 (συν.27 αριθ. πρωτ.1450/13-12-2023)

5.8 Σχετικά με ανανεώσεις συμβάσεων προσωπικού του Οργανισμού (συν.28 αριθ. πρωτ.1445/13-12-2023)

5.9 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με υπερωρίες προσωπικού (συν.29 αριθ. πρωτ.1446/13-12-2023)

5.10 Σχετικά με αίτημα υπαλλήλου για τη διακοπή άδειας άνευ αποδοχών (συν.30 αριθ. πρωτ.1437/12-12-2023)  

5.11 Σχετικά με τη λήξη σύμβασης με εταιρεία ιατρικών βοηθημάτων για προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (συν.31 αριθ. πρωτ.1451/13-12-2023)

5.12 Σχετικά με λήξη σύμβασης με εταιρεία διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων (συν.32 αριθ. πρωτ.1449/13-12-2023)

5.13 Σχετικά με διαμαρτυρία ασφαλισμένου για ιατρό κατ’ οίκον (συν.33 αριθ. πρωτ.1467/13-12-2023)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου