ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 47/20-12-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.1485/19-12-2023)

2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.2 αριθ. πρωτ.1489/19-12-2023)

2.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.1490/19-12-2023)

2.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC) (συν.4 αριθ. πρωτ.1491/19-12-2023)

2.5 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.5 αριθ. πρωτ.1492/19-12-2023)

2.6 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης μετά την οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης e-ΕΦΚΑ (συν.6 αριθ. πρωτ.1493/19-12-2023)

2.7 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC) (συν.7 αριθ. πρωτ.1494/19-12-2023)

2.8 Αίτηση για προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.8 αριθ. πρωτ.1495/19-12-2023)

2.9 Αίτηση για προκαταβολή – δάνειο επικουρικών συντάξεων (συν.9 αριθ. πρωτ.1496/19-12-2023)

 Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.10 αριθ. πρωτ.1474/19-12-2023)

3.2 Έγκριση αποζημίωσης επιπλέον αναλωσίμων σε ασφαλισμένη του Οργανισμού (συν.11 αριθ. πρωτ.1484/19-12-2023)

3.3 Σχετικά με αποζημίωση ρομποτικής νεφρεκτομής (συν.12 αριθ. πρωτ.1487/19-12-2023)

3.4 Σχετικά με εκκρεμότητες νοσηλειών στο Μετροπόλιταν (συν.13 αριθ. πρωτ.1488/19-12-2023)

3.5 Σχετικά με σύμβαση με ιδιωτικό θεραπευτήριο Ερρίκος Ντυνάν (συν.14 αριθ. πρωτ.1497/19-12-2023)

3.6 Σχετικά με καθυστερημένη υποβολή τιμολογίων-συνταγών Φαρμακευτικού Συλλόγου (συν.15 αριθ. πρωτ.1481/19-12-2023)

3.7 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την εκκαθάριση και την πληρωμή δαπανών περίθαλψης ασφαλισμένων του εξωτερικού, μέσω της διασυνοριακής περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ (συν.16 αριθ. πρωτ.1482/19-12-2023)

 Θέμα 4ο : Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 11-12-2023 έως 17-12-2023 (συν.17 αριθ. πρωτ.1473/19-12-2023)

4.2 Εβδομαδιαία ενημέρωση Επενδυτικής Επιτροπής (συν.18 αριθ. πρωτ.1475/19-12-2023)

4.3 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Νοεμβρίου 2023 (συν.19 αριθ. πρωτ.21528/15-12-2023)

4.4 Aναφορά Δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Νοεμβρίου 2023 (συν.20 αριθ. πρωτ.1450/13-12-2023)

4.5 Σχετικά με πρόσληψη Φυσικοθεραπευτή στη Θεσσαλονίκη (συν.21 αριθ. πρωτ.1470/19-12-2023)

4.6 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την ενίσχυση του Τομέα Ασφάλισης (συν.22 αριθ. πρωτ.1479/19-12-2023)

4.7 Αξιολόγηση προτάσεων Τραπεζών σχετικά με την ταμειακή διαχείριση του Οργανισμού (συν.23 αριθ. πρωτ.1486/19-12-2023)

4.8 Ανάθεση σε δικηγόρους δικαστικής απόφασης (συν.24 αριθ. πρωτ.1480/19-12-2023)

4.9 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης εξωτερικού συνεργάτη (συν.25 αριθ. πρωτ.1471/19-12-2023)

4.10 Σχετικά με διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για ανελκυστήρα σκάλας με κάθισμα για  την είσοδο του  κτηρίου της  Ορμηνίου  38 (συν.26 αριθ. πρωτ.1483/19-12-2023)

4.11 Σχετικά με δωρεά παλαιάς γυναικολογικής εξεταστικής πολυθρόνας σε δημόσιο νοσηλευτήριο & ορθή καταγραφή διαγραφής παγίου (συν.27 αριθ. πρωτ.1476/19-12-2023)

4.12 Σχετικά με λήξη σύμβασης με εταιρεία για την προμήθεια αδειών OFFICE (συν.28 αριθ. πρωτ.1477/19-12-2023)

4.13 Ανανέωση σύμβασης συντήρησης – υποστήριξης Λογιστικού Προγράμματος ERP για το έτος 2024 (συν.29 αριθ. πρωτ.1478/19-12-2023)

Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Ενημέρωση δικασίμων μηνός Ιανουαρίου 2024 (συν.30 αριθ. πρωτ.1472/19-12-2023)

5.2 Επιστολή Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (συν.31 αριθ. πρωτ.21449/14-12-2023)