ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΚΑ-ΑΚΕ-ΑΚΕΕΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 
ΑΦΟΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 1) Α.Κ.Α. – Α.Κ.Ε., 2) ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ, 3) ΑΚΕΕΔ

 

Σας ενημερώνουμε ότι για τις εφαρμογές 1) ΑΚΑ-ΑΚΕ, 2) ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ, και 3) ΑΚΕΕΔ
τα διαστήματα υποβολής στον ΕΔΟΕΑΠ για το έτος 2024, διαμορφώνονται ως παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’: ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1) Α.Κ.Α.-Α.Κ.Ε. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2024-12/2024, ΔΠ 2024 & ΔΧ 2024 (εκτός ΔΗΜΟΣΙΟΥ,Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.) , 2) ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ και 3) ΑΚΕΕΔ

ΜΗΝΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Κ.Α.
ΑΠΟ ΕΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 01/02/2024 29/02/2024
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 01/03/2024 1/04/2024
ΜΑΡΤΙΟΣ 01/04/2024 30/04/2024
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 01/05/2024 31/05/2024
ΜΑΙΟΣ 01/06/2024 01/07/2024
ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 01/06/2024 01/07/2024
ΙΟΥΝΙΟΣ 01/07/2024 31/07/2024
ΙΟΥΛΙΟΣ 01/08/2024 02/09/2024
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 01/09/2024 30/09/2024
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 01/10/2024 31/10/2024
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01/11/2024 02/12/2024
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01/12/2024 31/12/2024
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 01/01/2025 31/01/2025
ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 01/02/2025 28/02/2025

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’: ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2024-12/2024

ΜΗΝΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Κ.Α.
ΑΠΟ ΕΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 01/03/2024 1/04/2024
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 01/04/2024 30/04/2024
ΜΑΡΤΙΟΣ 01/05/2024 31/05/2024
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 01/06/2024 01/07/2024
ΜΑΙΟΣ 01/07/2024 31/07/2024
ΙΟΥΝΙΟΣ 01/08/2024 02/09/2024
ΙΟΥΛΙΟΣ 01/09/2024 30/09/2024
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 01/10/2024 31/10/2024
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 01/11/2024 02/12/2024
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01/12/2024 31/12/2024
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01/01/2025 31/01/2025
 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 01/02/2025 28/02/2025
  1. Η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στις εφαρμογές λαμβάνεται ως ημερομηνία υποβολής αυτών.
  2. Τα αναλογούντα ποσά εισφορών ΑΚΑ-ΑΚΕ-ΑΚΕΕΔ καταβάλλονται έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης.

Αθήνα 18/12/2023

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ