ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Πρόληψη της υγείας από τον ΕΔΟΕΑΠ: Ανανέωση του προγράμματος «Πνοή Ζωής»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Πρόληψη της υγείας από τον ΕΔΟΕΑΠ:

Ανανέωση του προγράμματος «Πνοή Ζωής»

 

Τη δυνατότητα συμμετοχής των ασφαλισμένων του στο πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου «Πνοή Ζωής» υπενθυμίζει ο ΕΔΟΕΑΠ.

Το πρόγραμμα, που υλοποιείται από το 2021 σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κοινωνικής  και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ), στοχεύει στην προστασία και τη βελτίωση της υγείας των ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ μέσω της αντιμετώπισης βασικών παραγόντων κινδύνου, της διενέργειας των αναγκαίων προληπτικών εξετάσεων για την έγκαιρη διάγνωση προλαμβανόμενων νοσημάτων και της συστηματικής παροχής πληροφοριών στα γενικότερα θέματα προαγωγής της υγείας.

Η συμμετοχή γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.edoeap.gr/ikpi/

Στη συνέχεια ο ασφαλισμένος θα λάβει ενημερωτικό email με τις οδηγίες σύνδεσης στον ατομικό του λογαριασμό εντός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος και θα κληθεί να συμπληρώσει ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της υγείας του. Βάσει των απαντήσεων, θα δημιουργηθεί η ατομική Έκθεση Υγείας, που θα αξιολογεί τα ευρήματα και θα παρέχει συμβουλές για λήψη ορισμένων μέτρων ή/και προσφυγή στον θεράποντα ιατρό.

Η Έκθεση Υγείας θα περιλαμβάνει, επίσης, εξατομικευμένο πρωτόκολλο προληπτικών εξετάσεων για το μέλλον. Οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν ηλεκτρονικές υπενθυμίσεις με email (reminders) για κάθε προληπτική εξέταση, σύμφωνα με το πρωτόκολλο που ακολουθείται στο πρόγραμμα. Τα προσωπικά δεδομένα θα γνωστοποιούνται αποκλειστικά στον ΕΔΟΕΑΠ.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Μπαμπαλιούτα Μαρία στο 2107264368.