ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 06/21-02-2024

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών και από ειδική εισφορά διαδικτύου 2% καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις των εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.183/20-02-2024)

 Θέμα 3: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.184/20-02-2024)

3.2 Απονομή και οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.198/20-02-2024)

3.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης, αναδρομικών και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ως κληρονομικό δικαίωμα και απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.4 αριθ. πρωτ.199/20-02-2024)

3.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.5 αριθ. πρωτ.200/20-02-2024)

3.5 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση (συν.6 αριθ. πρωτ.201/20-02-2024)

3.6 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης μετά την οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης e-ΕΦΚΑ (συν.7 αριθ. πρωτ.202/20-02-2024)

3.7 Εξέταση αιτήματος απονομής εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.8 αριθ. πρωτ.203/20-02-2024)

3.8 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν.9 αριθ. πρωτ.204/20-02-2024)

3.9 Αίτηση για προκαταβολή-δάνειο επικουρικών συντάξεων (συν.10 αριθ. πρωτ.205/20-02-2024)

3.10 Εισηγητικό σημείωμα για απογραφή υπέργηρων συνταξιούχων και διακοπή καταβολής επικουρικής σύνταξης σε υπέργηρο συνταξιούχο κάτοικο αλλοδαπής (συν.11 αριθ. πρωτ.206/20-02-2024)

3.11 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με τον ανακαθορισμό της εισφοράς συνταξιούχων περιθαλπόμενων του άρθρου 28 παρ. 2 Καταστατικού (συν.12 αριθ. πρωτ.207/20-02-2024)

3.12 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με αίτηση ασφαλισμένου για διαγραφή οφειλής (συν.13 αριθ. πρωτ.208/20-02-2024)

3.13 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με αίτηση ασφαλισμένου για υπαγωγή σε ασφάλιστρο ανεργίας με απαλλαγή χρέωσης (συν.14 αριθ. πρωτ.209/20-02-2024)

3.14 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με αίτηση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού σε πρώην ασφαλισμένο του ΕΔΟΕΑΠ (συν.15 αριθ. πρωτ.210/20-02-2024)

 Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.16 αριθ. πρωτ.185/20-02-2024)

4.2 Έγκριση αποζημίωσης εξέτασης χιμαιρισμού μετά από αλλογενή μεταμόσχευση μυελού επεμβάσεις (συν.17 αριθ. πρωτ.186/20-02-2024)

4.3 Έγκριση αποζημίωσης πομπού συνεχούς συστήματος καταγραφής γλυκόζης  -CGM- Guardian 4 επεμβάσεις (συν.18 αριθ. πρωτ.187/20-02-2024)

4.4 Αναφορικά με υπέρβαση του ορίου συνταγογράφησης ειδικών θεραπειών λογοθεραπείας και ψυχοθεραπειών στους ασφαλισμένους (συν.19 αριθ. πρωτ.197/20-02-2024)

4.5 Σχετικά με τη σύναψη σύμβασης με το θεραπευτήριο Ερρίκος Ντυνάν (συν.20 αριθ. πρωτ.211/20-02-2024)

Θέμα 5ο : Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 12-02-2024 έως 18-02-2024 (συν.21 αριθ. πρωτ.188/20-02-2024)

5.2 Εβδομαδιαία ενημέρωση Επενδυτικής Επιτροπής (συν.22 αριθ. πρωτ.189/20-02-2024)

5.3 Έναρξη εργασιών Εξελεγκτικής Επιτροπής (συν.23 αριθ. πρωτ.177/19-02-2024)

5.4 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Ιανουαρίου 2024 (συν.24 αριθ. πρωτ.4294/20-02-2024)

5.5 Ετήσιος απολογισμός χαρτοφυλακίου (συν.25 αριθ. πρωτ.2719/01-02-2024)

5.6 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Ιανουαρίου 2024, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.26 αριθ. πρωτ.190/20-02-2024)

5.7 Σχετικά με την επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα (συν.27 αριθ. πρωτ.191/20-02-2024)

5.8 Σχετικά με τη σύσταση επιτροπής παραλαβής του Ανελκυστήρα σκάλας με κάθισμα για την είσοδο του κτηρίου της Ορμηνίου 38 (συν.28 αριθ. πρωτ.192/20-02-2024)

5.9 Τροποποίηση απόφασης που λήφθηκε στη ΣΔΣ 5/15-02-2024 σχετικά με τη σύσταση Επιτροπής για την Παρακολούθηση-Παραλαβή του έργου της Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΔΟΕΑΠ (συν.29 αριθ. πρωτ.193/20-02-2024)

5.10 Σχετικά με την υποβολή νέου αιτήματος για αποκατάσταση μισθολογικής κλίμακας των υπαλλήλων του Μικροβιολογικού Τμήματος του Οργανισμού (συν.30 αριθ. πρωτ.194/20-02-2024)

5.11 Σχετικά με τη δημιουργία ιατρείου διακοπής καπνίσματος (συν.31 αριθ. πρωτ.195/20-02-2024)

5.12 Επικαιροποίηση Οργανογράμματος (Δ.Υ.)

5.13 Σχετικά με ζητήματα προσωπικού (Δ.Υ.)

5.14 Σχετικά με επιστολή παθολόγων του Οργανισμού (συν.32 αριθ. πρωτ.176/16-02-2024)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Παροχή πληρεξουσιότητας για συναινετική εξάλειψη υποθήκης έτους 1971 (συν.33 αριθ. πρωτ.196/20-02-2024)