ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 07/29-02-2024

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών και από ειδική εισφορά διαδικτύου 2% καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις των εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.227/28-02-2024)

2.2 Σχετικά με εξέταση αίτησης θεραπείας εταιρείας για τη μη έγκριση συμμέτοχής της στο πρόγραμμα χρηματοδότησης (ΚΥΑ αριθμ. 81/24.5.2022, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 90/10.6.2022) για την οικονομική στήριξη των ΜΜΕ (συν.2 αριθ. πρωτ.234/28-02-2024)

 Θέμα 3: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.3 αριθ. πρωτ.228/28-02-2024)

3.2 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εξέταση αιτήματος απονομής εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.235/28-02-2024)

3.3 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.236/28-02-2024)

3.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.6 αριθ. πρωτ.237/28-02-2024)

3.5 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.7 αριθ. πρωτ.238/28-02-2024)

3.6 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση (συν.8 αριθ. πρωτ.239/28-02-2024)

3.7 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC) (συν.9 αριθ. πρωτ.240/28-02-2024)

3.8 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν.10 αριθ. πρωτ.241/28-02-2024)

Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.11 αριθ. πρωτ.229/28-02-2024)

4.2 Ειδικό θέμα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.12 αριθ. πρωτ.230/28-02-2024)

4.3 Σχετικά με αίτημα ασφαλισμένου για κάλυψη νοσηλείας για χειρουργική επέμβαση (συν.13 αριθ. πρωτ.231/28-02-2024)

4.4 Σχετικά με νοσηλεία έμμεσου μέλους σε θεραπευτική κλινική (συν.14 αριθ. πρωτ.232/28-02-2024)

4.5 Αίτημα επανεξέτασης αποζημίωσης ειδικών θεραπειών ασφαλισμένων ΕΔΟΕΑΠ παρελθόντων ετών 2021 και 2022 σε συμβεβλημένη Ψυχολόγο (συν.15 αριθ. πρωτ.233/28-02-2024)

4.6 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με περιστατικά με πλήρη κάλυψη σε σε Ιδιωτικά Θεραπευτήρια (συν.16 αριθ. πρωτ.243/28-02-2024)

4.7 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με ανάλυση-κατανομή ΦΥΚ ιδιωτικών φαρμακείων (συν.17 αριθ. πρωτ.242/28-02-2024)

Θέμα 5ο : Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 19-02-2024 έως 25-02-2024 (συν.18 αριθ. πρωτ.244/28-02-2024)

5.2 Εβδομαδιαία ενημέρωση Επενδυτικής Επιτροπής (συν.19 αριθ. πρωτ.245/28-02-2024)

5.3 Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής Δ΄ τριμήνου 2023 (συν.20 αριθ. πρωτ.217/23-02-2024)

5.4 Σχετικά με σύστημα αξιολόγησης και την εκπαίδευση των αξιολογητών (συν.21 αριθ. πρωτ.255/28-02-2024)

5.5 Aναφορά Δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Ιανουαρίου 2024 (συν. αριθ.22 πρωτ.246/28-2-2024)

5.6 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης  ψυχολόγου του Οργανισμού (συν.23 αριθ. πρωτ.247/28-02-2024)

5.7 Σχετικά με την χορήγηση προκαταβολής – δανείου σε ιατρό του Οργανισμού (συν.24 αριθ. πρωτ.248/28-02-2024)

5.8 Σχετικά με αίτημα υπαλλήλου για κάλυψη κόστους παρακολούθησης συνεδριών σε ψυχολόγο (συν.25 αριθ. πρωτ.249/28-02-2024)

5.9 Σχετικά με αποστολή απάντησης αίτημα υπαλλήλων του Μικροβιολογικού και Ακτινολογικού Εργαστηρίου (συν.26 αριθ. πρωτ.250/28-02-2024)

5.10 Σχετικά με διαδικασία τηλεφωνικής εφημερίας για τους ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ (συν.27 αριθ. πρωτ.256/28-02-2024)

5.11 Διεξαγωγή ενημερωτικής ημερίδας σχετικά με τη σημασία της Ορθολογικής Χρήσης των Αντιβιοτικών (συν.28 αριθ. πρωτ.251/28-02-2024)

5.12 Σχετικά με δυνατότητα αναπλήρωσης του προσωπικού της Υπ. Καθαρισμού από εταιρεία παροχής υπηρεσιών καθαρισμού χώρων (συν.29 αριθ. πρωτ.252/28-02-2024)

5.13 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με εταιρεία καταχώρισης αγγελιών (συν.30 αριθ. πρωτ.253/28-02-2024)

5.14 Σχετικά με τη δημιουργία ιατρείου διακοπής καπνίσματος (συν.31 αριθ. πρωτ.195/20-02-2024)

5.15 Επικαιροποίηση Οργανογράμματος (συν.32 αριθ. πρωτ.254/28-02-2024)

5.16 Απάντηση σε έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με την Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2025-2028 (συν.33 αριθ. πρωτ.257/28-02-2024)

5.17 Σχετικά με επιστολή των Παθολόγων του Οργανισμού (συν.34 αριθ. πρωτ.226/28-02-2024)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Απολογισμός δικασίμων μηνός Φεβρουαρίου (συν.35 αριθ. πρωτ.258/28-02-2024)

6.2 Ενημέρωση δικασίμων μηνός Μαρτίου (συν.36 αριθ. πρωτ.259/28-02-2024)

6.3 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την αποστολή επιστολής στους παθολόγους του Οργανισμού (συν.37 αριθ. πρωτ.260/28-02-2024)

6.4 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με παροχή πληρεξουσιότητας προς πληρεξούσιο δικηγόρο του Οργανισμού για την εκπροσώπηση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. στην διαδικασία υποχρεωτικής αρχικής διαμεσολάβησης (του Ν.4640/2019) (συν.38 αριθ. πρωτ.261/28-02-2024)

6.5 Κλήση καταβολής ποσοστού συμμετοχής ΕΔΟΕΑΠ στις δαπάνες Πολυϊατρείου Πάτρας, περιόδου από 01-07-2023 έως 31-12-2023 (συν.39 αριθ. πρωτ.4801/27-02-2024)

6.6 Σχετικά με αιτήματα εργαζομένων ΕΔΟΕΑΠ προς το Διοικητικό Συμβούλιο και προς τις Διευθύνσεις (συν.40 αριθ. πρωτ.222/27-02-2024 & 223/27-02-2024)