ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 08/06-03-2024

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

2.1 Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.2 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών και από ειδική εισφορά διαδικτύου 2% καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις των εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.267/05-03-2024)

Θέμα 3: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.274/05-03-2024)

3.2 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC) (συν.3 αριθ. πρωτ.275/05-03-2024)

3.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης και αναδρομικών ως κληρονομικό δικαίωμα και απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.4 αριθ. πρωτ.278/05-03-2024)

3.4 Απόδοση τμήματος επικουρικής σύνταξης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.5 αριθ. πρωτ.280/05-03-2024)

 Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.6 αριθ. πρωτ.268/05-03 -2024)

4.2 Επανεξέταση αιτήματος αποζημίωσης ιατρικών επισκέψεων και συνταγογράφησης συμβεβλημένου γιατρού παρελθόντων ετών 2019-2020-2021-2022 (συν.7 αριθ. πρωτ.279/05-03 -2024)

4.3 Σχετικά με καθυστερημένη υποβολή παραπεμπτικών συμβεβλημένου ιατρού Θεσσαλονίκης (συν.8 αριθ. πρωτ.276/05-03-2024)

4.4 Συμφωνητικό με Ιδιωτικό Θεραπευτήριο (συν.9 αριθ. πρωτ.288/05-03-2024)

 Θέμα 5ο : Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 26-02-2024 έως 03-03-2024 (συν.10 αριθ. πρωτ.269/05-03-2024)

5.2 Εβδομαδιαία ενημέρωση Επενδυτικής Επιτροπής (συν.11 αριθ. πρωτ.273/05-03-2024)

5.3 Σχετικά με τροποποίηση παραρτήματος συμβάσεων Επενδυτικής Διαχείρισης (συν.12 αριθ. πρωτ.285/05-03-2024)

5.4 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Φεβρουαρίου 2024, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.13 αριθ. πρωτ.277/05-03-2024)

5.5 Σχετικά με σύστημα αξιολόγησης και την εκπαίδευση των αξιολογητών (συν.14 αριθ. πρωτ.255/28-02-2024)

5.6 Επικαιροποίηση Οργανογράμματος (συν.15 αριθ. πρωτ.254/28-02-2024)

5.7 Σχετικά με τοποθέτηση ταμειακών διαθεσίμων σε μηνιαία προθεσμιακή κατάθεση (συν.16 αριθ. πρωτ.281/05-03-2024)

5.8 Έλεγχος Έκθεσης Φερεγγυότητας έτους 2021 (συν.17 αριθ. πρωτ.270/05-03-2024)

5.9 Σχετικά με την χορήγηση προκαταβολής – δανείου σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.18 αριθ. πρωτ.271/05-03-2024)

5.10 Σχετικά με την επιλογή Προϊσταμένου ΤΥΠ (συν.19 αριθ. πρωτ.282/05-03-2024)

5.11 Σχετικά με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσης με εσωτερική μετακίνηση υπαλλήλου (συν.20 αριθ. πρωτ.283/05-03-2024)

5.12 Σχετικά με εξωτερικό συνεργάτη Οδοντίατρο (συν.21 αριθ. πρωτ.284/05-03-2024)

5.13 Τροποποίηση της απόφασης Δ.Σ. σχετικά με το πλάνο ελέγχου 2023 (συν.22 αριθ. πρωτ.286/05-03-2024)

5.14 Σχετικά με παρακολούθηση προόδου του πλάνου ελέγχου 2022 (συν.23 αριθ. πρωτ.287/05-03-2024)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου