ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 09/13-03-2024

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών και από ειδική εισφορά διαδικτύου 2% καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις των εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.300/12-03-2024)

Θέμα 3: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.307/12-03-2024)

3.2 Αίτημα συνέχισης ασφάλισης ενήλικου τέκνου με καταβολή μηνιαίας εισφοράς (συν.3 αριθ. πρωτ.308/12-03-2024)

3.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.4 αριθ. πρωτ.309/12-03-2024)

Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.5 αριθ. πρωτ.301/12-03-2024)

4.2 Ειδικό θέμα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.6 αριθ. πρωτ.302/12-03-2024)

4.3 Αιτήματα φορέων για συνεργασία με τον Οργανισμό (συν.7 αριθ. πρωτ.303/12-03-2024)

4.4 Σχετικά με έλεγχο ύπαρξης ανοσίας έναντι ιλαράς στο προσωπικό του Οργανισμού (συν.8 αριθ. πρωτ.310/12-03-2024)

4.5 Σχετικά με τη νοσηλεία του έμμεσα ασφαλισμένου σε Κλινική (συν.9 αριθ. πρωτ.311/12-03-2024)

4.6 Σχετικά με αποζημίωση εκτελεσμένων παραπεμπτικών ασφαλισμένων ΕΔΟΕΑΠ έτους 2022 σε συμβεβλημένους ιατρούς (συν.10 αριθ. πρωτ.306/12-03-2024)

4.7 Σχετικά με αποζημίωση οδοντιατρικών δαπανών σε συμβεβλημένο οδοντίατρο (συν.11 αριθ. πρωτ.312/12-03-2024)

4.8 Συμφωνητικό με Ιδιωτικό Θεραπευτήριο (συν.12 αριθ. πρωτ.288/05-03-2024)

 Θέμα 5ο : Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 04-03-2024 έως 10-03-2024 (συν.13 αριθ. πρωτ.304/12-03-2024)

5.2 Εβδομαδιαία ενημέρωση Επενδυτικής Επιτροπής (συν.14 αριθ. πρωτ.313/12-03-2024)

5.3 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Φεβρουαρίου 2024 (συν.15 αριθ. πρωτ.5759/12-03-2024)

5.4 Σχετικά με την χορήγηση προκαταβολής – δανείου σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.16 αριθ.πρωτ.305/12-03-2024)

5.5 Επικαιροποίηση Οργανογράμματος (συν.17 αριθ. πρωτ.321/12-03-2024)

5.6 Τροποποίηση απόφασης που λήφθηκε στη ΣΔΣ 6/21-02-2024 σχετικά με τον ανακαθορισμό της εισφοράς των συνταξιούχων περιθαλπόμενων (συν.18 αριθ. πρωτ.314/12-03-2024)

5.7 Σχετικά με την εκπόνηση Αναλογιστικής Μελέτης, βάσει του IAS. 19 rev.2011, (ΔΛΠ 19) την 31/12/2023 (συν.19 αριθ. πρωτ.315/12-03-2024)

5.8 Σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή ιατρικών συμβουλών σε επείγοντα περιστατικά ασφαλισμένων ΕΔΟΕΑΠ (Δ.Υ.)

5.9 Σχετικά με λήξη  σύμβασης με εταιρεία διαχείρισης – ανακύκλωσης  & εμπιστευτικής καταστροφής  εγγράφων (συν.20 αριθ. πρωτ.316/12-03-2024)

5.10 Σχετικά με λήξη σύμβασης  με εταιρεία καθαρισμού ιματισμού (συν.21 αριθ. πρωτ.317/12-03-2024)

5.11 Μίσθωση ακινήτου ΕΔΟΕΑΠ επί της  Οδού Σοφοκλέους 32 Καλλιθέα (συν.22 αριθ. πρωτ.318/12-03-2024)

5.12 Σχετικά με την ανανέωση των συμβάσεων των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής (συν.23 αριθ. πρωτ.319/12-03-2024)

5.13 Σχετικά με εξώδικη δήλωση σε εξωτερικό συνεργάτη Οδοντίατρο (συν.24 αριθ. πρωτ.320/12-03-2024)

5.14 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με έλεγχο ΓΛΚ (συν.25 αριθ. πρωτ.322/12-03-2024)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου