ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/21-03-2024

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ειδική εισφορά διαδικτύου 2% καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.328/20-03-2024)

 Θέμα 3: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.329/20-03-2024)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.336/20-03-2024)

3.3 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν4 .αριθ. πρωτ.337/20-03-2024)

3.4 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.338/20-03-2024)

3.5 Αίτηση για προκαταβολή-δάνειο επικουρικών συντάξεων (συν.6 αριθ. πρωτ.339/20-03-2024)

 Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.7 αριθ. πρωτ.330/20-03-2024)

4.2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με κατασκηνώσεις (συν.8 αριθ. πρωτ.341/20-03-2024)

4.3 Σχετικά με καθυστερημένη υποβολή παραπεμπτικών συμβεβλημένου ιατρού (συν.9 αριθ. πρωτ.340/20-03-2024)

4.4 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την αποζημίωση φαρμάκων (συν.10 αριθ. πρωτ.342/20-03-2024)

4.5 Σχετικά με εκκαθάριση τιμολογίων Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου για νοσηλείες ασφαλισμένων κατά το έτος 2022 (συν.11 αριθ. πρωτ.343/20-03-2024)

4.6 Σχετικά με την παράταση σύμβασης με Ιδιωτικό Θεραπευτήριο (συν.12 αριθ. πρωτ.349/20-03-2024)

Θέμα 5ο : Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 11-03-2024 έως 17-03-2024 (συν.13 αριθ. πρωτ.331/20-03-2024)

5.2 Εβδομαδιαία ενημέρωση Επενδυτικής Επιτροπής (συν.14 αριθ. πρωτ.332/20-03-2024)

5.3 Aναφορά Δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Φεβρουαρίου 2024 (συν.15 αριθ.πρωτ.344/20-03-2024)

5.4 Επικαιροποίηση Οργανογράμματος (συν.16 αριθ. πρωτ.348/20-03-2024)

5.5 Σχετικά με την έγκριση εξόδων μετάβασης στη Χίο υπαλλήλου του Τμήματος Εσόδων του Οργανισμού (συν.17 αριθ.πρωτ.333/20-03-2024)

5.6 Σχετικά με ορισμό κεντρικού διαχειριστή και ορισμός εξουσιοδοτημένων επιμέρους διαχειριστών σε εταιρεία διαχείρισης αρχείων (συν.18 αριθ.πρωτ.334/20-03-2024)

5.7 Σχετικά με τη Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Digital  Signage  Display (Οθονών  Ψηφιακής  Σήμανσης) στο  κτήριο  του  ΕΔΟΕΑΠ στην οδό Σισίνη 18 (συν.19 αριθ.πρωτ.345/20-03-2024)

5.8 Σχετικά με την σύμβαση Ιατρού Εργασίας  και  Τεχνικού  Ασφαλείας (συν.20 αριθ.πρωτ.335/20-03-2024)

5.9 Σχετικά με την τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ιατρού ακτινολόγου (συν.21 αριθ.πρωτ.346/20-03-2024)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Σχετικά με Έφεση επί αποφάσεως που αφορά στον Οργανισμό (συν.22 αριθ. πρωτ.325/19-03-2024 & συν.23 αριθ. πρωτ.347/20-03-2024)