ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/28-03-2024

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ειδική εισφορά διαδικτύου 2% καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.360/27-03-2024)

Θέμα 3: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.369/27-03-2024)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.3 αριθ. πρωτ.371/27-03-2024)

3.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης, προσθήκη χρόνου ασφάλισης στην απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης και απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.4 αριθ. πρωτ.372/27-03-2024)

3.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.373/27-03-2024)

3.5 Απόδοση τμήματος επικουρικής σύνταξης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.6 αριθ. πρωτ.374/27-03-2024)

3.6 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με τη διακοπή ασφαλιστικής ικανότητας των απασχολούμενων σε εταιρεία αγγελιών (συν.7 αριθ. πρωτ.375/27-03-2024)

Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.8 αριθ. πρωτ.368/27-03-2024)

4.2 Σχετικά με καθυστερημένη υποβολή συνταγών φαρμακείου που ανήκει στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Καρδίτσας (συν.9 αριθ. πρωτ.364/27-03-2024)

 Θέμα 5ο : Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 18-03-2024 έως 24-03-2024 (συν.10 αριθ. πρωτ.361/27-03-2024)

5.2 Εβδομαδιαία ενημέρωση Επενδυτικής Επιτροπής (συν.11 αριθ. πρωτ.362/27-03-2024)

5.3 Σχετικά με τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών DPO του Οργανισμού (συν.12 αριθ.πρωτ.370/27-03-2024)

5.4 Σχετικά με λήξη σύμβασης με εταιρεία ταχυμεταφορών για τη διακίνηση αλληλογραφίας (συν.13 αριθ.πρωτ.366/27-03-2024)

5.5 Ανανέωση σύμβασης συντήρησης του Πληροφοριακού Συστήματος των μικροβιολογικών εξετάσεων sLis (Biolis) (συν.14 αριθ.πρωτ.367/27-03-2024)

5.6 Αίτημα αποχώρησης ψυχολόγου του Οργανισμού (συν.15 αριθ.πρωτ.358/27-03-2024)

5.7 Πρόταση σχετικά με ιατρό του Οργανισμού (Δ.Υ.)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Ενημέρωση δικασίμων μηνός Απριλίου (συν.16 αριθ. πρωτ.365/27-03-2024)

6.2 Εξώδικη Απάντηση-Διαμαρτυρία Οδοντίατρου (συν.17 αριθ. πρωτ.354/26-03-2024)