ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12/03-04-2024

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ειδική εισφορά διαδικτύου 2% καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.380/02-04-2024)

Θέμα 3: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.2 αριθ. πρωτ.385/02-04-2024)

3.2 Επανυπολογισμός επικουρικής σύνταξης με τις διατάξεις του ν. 612/1977 (συν.3 αριθ. πρωτ.386/02-04-2024)

3.3 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.387/02-04-2024)

3.4 Απόδοση τμήματος επικουρικής σύνταξης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.5 αριθ. πρωτ.388/02-04-2024)

3.5 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με τον ανακαθορισμό των εισφορών υπέρ ΕΔΟΕΑΠ που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό (συν.6 αριθ. πρωτ.390/02-04-2024)

Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.7 αριθ. πρωτ.381/02-04-2024)

4.2 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με αποζημίωση ιατρικών αμοιβών σε ασφαλισμένη του Οργανισμού (συν.8 αριθ. πρωτ.391/02-04-2024)

Θέμα 5ο : Διάφορα Θέματα

5.1 Εβδομαδιαία ενημέρωση Επενδυτικής Επιτροπής (συν.9 αριθ. πρωτ.382/02-04-2024)

5.2 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 25-03-2024 έως 31-03-2024 (συν.10 αριθ. πρωτ.383/02-04-2024)

5.3 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Μαρτίου 2024, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.11 αριθ. πρωτ.392/02-04-2024)

5.4 Σχετικά με τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών DPO του Οργανισμού (συν.12 αριθ.πρωτ.393/02-04-2024)

5.5 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη λειτουργία του Γυναικολογικού Ιατρείου (συν.13 αριθ. πρωτ.402/02-04-2024)

5.6 Αιτήματα υπαλλήλων για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών (συν.14 αριθ.πρωτ.394/02-04-2024)

5.7 Σχετικά με μισθοδοσία εργαζομένων σε περίοδο περιγεννητικής άδειας (συν.15 αριθ.πρωτ.389/02-04-2024)

5.8 Σχετικά με την χορήγηση προκαταβολής – δανείου σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.16 αριθ.πρωτ.395/02-04-2024)

5.9 Σχετικά με καταβολή αποδοχών αδείας για υπόλοιπα αδειών υπαλλήλων 2023 (συν.17 αριθ. πρωτ.396/02-04-2024)

5.10 Σχετικά με την έγκριση των συντελεστών gk για το έτος 2022 για το εφάπαξ και τις συντάξεις με το σύστημα NDC (συν.18 αριθ. πρωτ.384/02-04-2024)

5.11 Σχετικά με τη συνέχιση του προγράμματος προληπτικού ελέγχου (τεστ) (συν.19 αριθ. πρωτ.397/02-04-2024)

5.12 Σχετικά με τη διενέργεια κλειστού διαγωνισμού για την εγκατάσταση νέας καλωδίωσης ρεύματος, δικτύου data (4ος όροφος κτηρίου Ορμινίου 38) και φωτιστικών ασφαλείας (3ος και 4ος όροφος Ορμινίου 38) (συν.20 αριθ. πρωτ.405/02-04-2024)

5.13 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης με εταιρεία για τη διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων εκτός ΕΔΟΕΑΠ (συν.21 αριθ. πρωτ.398/02-04-2024)

5.14 Σύσταση επιτροπής για την παραλαβή του έργου προσθήκης καταγραφής αναλυτικών ποσών κατά την κοστολόγηση και τη δημιουργία αντιστοίχων λογιστικών άρθρων, στην εφαρμογή κοστολόγησης τιμολογίων συμβεβλημένων (συν.22 αριθ. πρωτ.403 /02-04-2024)

5.15 Σχετικά με τη λήψη προσφορών για την αναπλήρωση  του προσωπικού της Υπ. Καθαρισμού από εταιρεία παροχής υπηρεσιών καθαρισμού χώρων (συν.23 αριθ. πρωτ.399/02-04-2024)

5.16 Σχετικά με τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικού και βιοχημικού αναλυτή μετά συνοδών εξοπλισμών με παραχώρηση χρήσης των αντίστοιχων αναλυτών (συν.24 αριθ. πρωτ.404/02-04-2024)

5.17 Απάντηση σε Εξώδικη Δήλωση συμβεβλημένου ιατρού (Δ.Υ.)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Απολογισμών δικασίμων μηνός Μαρτίου (συν.25 αριθ. πρωτ.400/02-04-2024)

6.2 Έφεση ιατρού του Οργανισμού (συν.26 αριθ. πρωτ.401/02-04-2024)