ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 13/10-04-2024

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

2.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.1 αριθ. πρωτ.413/09-04-2024)

2.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.2 αριθ. πρωτ.414/09-04-2024)

2.3 Σχετικά με την περικοπή ποσού από Ιδιωτική Κλινική Θεσσαλονίκης (συν.3 αριθ. πρωτ.417/09-04-2024)

2.4 Σχετικά με  συνεργασία με Ιδιωτική Κλινική (συν.4 αριθ. πρωτ.425/09-04-2024)

2.5 Σχετικά με συνεργασία με Ιδιωτική Κλινική (συν.5 αριθ. πρωτ.427/09-04-2024)

2.6 Αιτήματα φορέων για συνεργασία με τον Οργανισμό (συν.6 αριθ. πρωτ.415/09-04-2024)

2.7 Σχετικά με συμβεβλημένη οδοντίατρο (συν.7 αριθ. πρωτ.430/09-04-2024)

2.8 Αίτημα ασφαλισμένης για αποζημίωση δαπανών νοσηλείας, με παράλληλη ανοιχτή περίθαλψη σε άλλο φορέα (ΕΤΑΠ ΜΜΕ-ΤΑΙΣΥΤ) (συν.8 αριθ. πρωτ.418/09-04-2024)

 Θέμα 3: Διάφορα Θέματα

3.1 Εβδομαδιαία ενημέρωση Επενδυτικής Επιτροπής (συν.9 αριθ. πρωτ.419/09-04-2024)

3.2 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 01-04-2024 έως 07-04-2024 (συν.10 αριθ. πρωτ.416/09-04-2024)

3.3 Κατανομή και απόδοση εισπραχθεισών εισφορών κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ – ΕΤΑΣ περιόδου 1/1/2023 – 31/12/2023 (συν.11 αριθ. πρωτ.420/09-04-2024)

3.4 Σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία της Οδοντιατρικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας (συν.12 αριθ.πρωτ.426/02-04-2024)

3.5 Σχετικά με την επέκταση σύμβασης συνεργασίας με Ορθοδοντικό (συν.13 αριθ.πρωτ.421/09-04-2024)

3.6 Σχετικά με την κάλυψη έκτακτων αναγκών Πολυοδοντιατρείου για Περιοδοντολόγο (συν.14 αριθ. πρωτ.428/09-04-2024)

3.7 Σχετικά με την καταβολή Δώρου Πάσχα (συν.15 αριθ.πρωτ.422/09-04-2024)

3.8 Σχετικά με αίτημα ιατρού εμφυτευματολόγου (συν.16 αριθ. πρωτ.429/09-04-2024)

3.9 Έγκριση δαπάνης σχετικά με την αναβάθμιση υφιστάμενης εφαρμογής για τη συλλογή Οφειλών (συν.17 αριθ. πρωτ.431/09-04-2024)

3.10 Απάντηση σε Εξώδικη Δήλωση συμβεβλημένου ιατρού (Δ.Υ.)

 Θέμα 4ο : Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

4.1 Παροχή εξουσιοδότησης στους δικηγόρους του Οργανισμού για υποβολή μήνυσης κατά των νόμιμων εκπροσώπων εταιρειών για οφειλές εισφορών (εργοδοτικών/εργαζομένων) (συν.18 αριθ. πρωτ.423/09-04-2024)

4.2 Παροχή πληρεξουσιότητας προς τους δικηγόρους του Οργανισμού για επαλήθευση απαιτήσεων του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. στην πτώχευση εταιρείας (συν.19 αριθ. πρωτ.424/09-04-2024)