ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Διαβίβαση ΚΥΑ Ε/2018/09-05-2024 (Β’ 2729) ΑΔΑ: Ψ0ΛΔ46ΜΓΨ7-ΚΣΗ

Ψ0ΛΔ46ΜΓΨ7-ΚΣΗ

Δείτε το συνημμένο αρχείο