ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Πρόγραμμα χρηματοδότησης των MME – Υπενθύμιση από τον ΕΔΟΕΑΠ

ANAKOINΩΣΗ

Πρόγραμμα χρηματοδότησης των MME

Υπενθύμιση από τον ΕΔΟΕΑΠ

 

Ο ΕΔΟΕΑΠ υπενθυμίζει τη δυνατότητα για την οικονομική στήριξη των Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, έντυπων και ηλεκτρονικών, μέσω του προγράμματος χρηματοδότησης, βάσει της ΚΥΑ Ε/2018/10.5.2024.

Η χρηματοδότηση αφορά στις ιδιωτικές επιχειρήσεις έκδοσης  των εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, περιοδικού Τύπου και των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού Τύπου.

Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα, τα ΜΜΕ θα πρέπει να καταθέσουν στις υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ έως και την Παρασκευή 24 Μαΐου τη σχετική αίτηση συμμετοχής μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν για την εισφορά ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών για το οικονομικό έτος 2022.