ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 15/24-04-2024

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Ενημερωτικό σημείωμα Εσόδων (συν.1 αριθ. πρωτ.486/23-04-2024)

2.2 Σχετικά με Αγγελιόσημο (Δ.Υ.)

Θέμα 3: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.495/23-04-2024)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.499/23-04-2024)

3.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.503/23-04-2024)

3.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC) (συν.5 αριθ. πρωτ.500/23-04-2024)

3.5 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.6 αριθ. πρωτ.501/23-04-2024)

3.6 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την εκτέλεση της απόφασης Δ.Σ. 13/7-4-2022 για τη διακοπή περίθαλψης ασφαλισμένων (συν.7 αριθ. πρωτ.502/23-04-2024)

Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.8 αριθ. πρωτ.485/23-04-2024)

4.2 Σχετικά με κάλυψη δαπανών ασφαλισμένων για χειρουργικές επεμβάσεις στα απογευματινά χειρουργεία Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. (ΦΕΚ Β΄ 1485/5-3-24) (συν.9 αριθ. πρωτ.496/23-04-2024)

4.3 Έγκριση κόστους ελέγχου σωματικών μεταλλάξεων ογκογονιδίων (PRIME DX -PD-L1 PANEL) (συν.10 αριθ. πρωτ.489/23-04-2024)

4.4 Έγκριση αποζημίωσης – Μοριακού ελέγχου Μεταλλάξεων (HRD SCORE – NGS Ion Torrent Gene Panel) (συν.11 αριθ. πρωτ.490/23-04-2024)

 Θέμα 5ο : Διάφορα Θέματα

5.1 Εβδομαδιαία ενημέρωση Επενδυτικής Επιτροπής (συν.12 αριθ. πρωτ.487/23-04-2024)

5.2 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 15-04-2024 έως 21-04-2024 (συν.13 αριθ. πρωτ.484/23-04-2024)

5.3 Aναφορά Δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Μαρτίου 2024 (συν.14 αριθ.πρωτ.488/23-04-2024)

5.4 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης με ιατρό Λοιμωξιολόγο (συν.15 αριθ.πρωτ.491/23-04-2024)

5.5 Σχετικά με την χορήγηση προκαταβολής – δανείου σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.16 αριθ.πρωτ.492/23-04-2024)

5.6 Σχετικά με τη διενέργεια monotest από το Μικροβιολογικό Εργαστήριο του ΕΔΟΕΑΠ (συν.17 αριθ.πρωτ.497/23-04-2024)

5.7 Σχετικά με την κάλυψη θέσης στο Τμήμα Επικούρησης και Πρόνοιας του Τομέα Ασφάλισης με εσωτερική μετακίνηση (συν.18 αριθ.πρωτ.505/23-04-2024)

5.8 Σχετικά με την αντιμετώπιση αυξημένων αιτημάτων δαπανών υγείας πρωτοβάθμιας περίθαλψης των ασφαλισμένων του Οργανισμού σε συμβεβλημένους παρόχους υγείας (συν.19 αριθ.πρωτ.498/23-04-2024)

5.9 Σχετικά με τη σύμβαση εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας (συν.20 αριθ.πρωτ.504/23-04-2024)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Απολογισμός δικασίμων μηνός Απριλίου (συν.21 αριθ. πρωτ.493/23-04-2024)

6.2 Ημερολόγιο δικασίμων μηνός Μαΐου (συν.22 αριθ. πρωτ.494/23-04-2024)