ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 16/10-05-2024

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

2.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.1 αριθ. πρωτ.526/09-05-2024)

2.2 Έγκριση αποζημίωσης Μοριακού Ελέγχου στα Γονίδια που σχετίζονται με Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα με την μέθοδο NGS (συν.2 αριθ. πρωτ.527/09-05-2024)

2.3 Διόρθωση απόφασης ΣΔΣ 4/1-2-2024, σχετικά με το αίτημα ασφαλισμένου του Οργανισμού (συν.3 αριθ. πρωτ.528/09-05-2024)

2.4 Σχετικά με αίτημα αποζημίωσης εκτελεσμένων συνταγών φαρμάκων μηνών Απριλίου και Νοεμβρίου του έτους 2022, συνεργαζόμενου Φαρμακείου (συν.4 αριθ. πρωτ.529/09-05-2024)

Θέμα 3: Διάφορα Θέματα

3.1 Εβδομαδιαία ενημέρωση Επενδυτικής Επιτροπής (συν.5 αριθ. πρωτ.530/09-05-2024)

3.2 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 22-04-2024 έως 05-05-2024 (συν.6 αριθ. πρωτ.531/09-05-2024)

3.3 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Απριλίου 2024, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.7 αριθ. πρωτ.532/09-04-2024)

3.4 Αίτημα για χορήγηση τηλεργασίας  σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.8 αριθ. πρωτ.540/09-05-2024)

3.5 Ενημέρωση επί των οικονομικών πεπραγμένων (Δ.Υ.)

3.6 Σχετικά με την κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Digital Signage Display (Oθονών Ψηφιακής Σήμανσης) στα κτήρια του ΕΔΟΕΑΠ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη (συν.9 αριθ. πρωτ.534/09-05-2024)

3.7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Υπευθύνου Έργου (συν.10 αριθ. πρωτ.539/09-05-2024)

3.8 Σχετικά με διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων Αιματολογικού και Βιοχημικού Αναλυτή μετά συνοδών εξοπλισμών (συν.11 αριθ. πρωτ.535/09-05-2024)

3.9 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη χρήση μάσκας στους κοινόχρηστους χώρους του ΕΔΟΕΑΠ (συν.12 αριθ. πρωτ.536/09-05-2024)

3.10 Επιστολή Νευρολόγου του Οργανισμού σχετικά με τη συνταγογράφηση σκιαγραφικών φαρμάκων (συν.13 αριθ. πρωτ.514/26-04-2024)

3.11 Ενημέρωση για σχέδιο ΚΥΑ (συν.14 αριθ. πρωτ.538/09-05-2024)

 Θέμα 4ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

4.1 Επιστολή Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (συν.15 αριθ. πρωτ.8885/26-04-2024)

4.2 Kαταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την ανανέωση της προθεσμιακής κατάθεσης (συν.16 αριθ. πρωτ.537/09-05-2024)