ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18/22-05-2024

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Σχετικά με Αγγελιόσημο (συν.1 αριθ. πρωτ.608/21-05-2024)

Θέμα 3: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.600/21-05-2024)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.610/21-05-2024)

3.3 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.601/21-05-2024)

3.4 Απονομή και οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.5 αριθ. πρωτ.602/21-05-2024)

3.5 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.6 αριθ. πρωτ.603/21-05-2024)

3.6 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.7 αριθ. πρωτ.604/21-05-2024)

3.7 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.8 αριθ. πρωτ.605/21-05-2024)

3.8 Καταβολή ποσού από εγκεκριμένη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση (συν.9 αριθ. πρωτ.606/21-05-2024)

Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.10 αριθ. πρωτ.589/21-05-2024)

4.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.11 αριθ. πρωτ.590/21-05-2024)

4.3 Έγκριση αποζημίωσης γονιδιακού ελέγχου σε έμμεσα ασφαλισμένο μέλος (συν.12 αριθ. πρωτ.591/21-05-2024)

4.4 Σχετικά με την κάλυψη νοσηλείας έμμεσου μέλους (συν.13 αριθ. πρωτ.607/21-05-2024)

 Θέμα 5ο : Διάφορα Θέματα

5.1 Εβδομαδιαία ενημέρωση Επενδυτικής Επιτροπής (συν.14 αριθ. πρωτ.592/21-05-2024)

5.2 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 13-05-2024 έως 19-05-2024 (συν.15 αριθ. πρωτ.593/21-05-2024)

5.3 Ενημέρωση επί των οικονομικών πεπραγμένων 2023 (συν.16 αριθ. πρωτ.594/21-05-2024)

5.4 Έναρξη εργασιών Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο του Α΄ Τριμήνου 2024 (συν.17 αριθ. πρωτ.588/20-05-2024)

5.5 Απαντήσεις επί των Επισημάνσεων – Προτάσεων της Έκθεσης Δ΄ Τριμήνου 2023 της Επιτροπής σας (συν.18 αριθ. πρωτ.611/21-05-2024)

5.6 Κατανομή και απόδοση εισπραχθεισών εισφορών κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ – ΕΤΑΣ περιόδου 1/1/2024 – 31/3/2024 (συν.19 αριθ. πρωτ.595/21-05-2024)

5.7 Πεπραγμένα 2023-Στοχοθεσία 2024 (συν.20 αριθ. πρωτ.609/21-05-2024)

5.8 Σχετικά με τη σύμβαση συντήρησης του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) 160 KVA στο κτήριο Σισίνη (συν.21 αριθ. πρωτ.612/21-05-2024)

5.9 Σχετικά με την προμήθεια μηχανημάτων tecar (συν.22 αριθ. πρωτ.596/21-05-2024)

5.10 Πρόσληψη αναπληρωματικής ψυχολόγου (συν.23 αριθ. πρωτ.597/21-05-2024)

5.11 Τοποθέτηση ταμειακών διαθεσίμων σε μηνιαία προθεσμιακή κατάθεση (συν.24 αριθ. πρωτ.598/21-05-2024)

5.12 Εσωτερική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Υπευθύνου του Γραφείου Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης συμβεβλημένων φορέων του ΤΥΠ (συν.25 αριθ. πρωτ.574/09-05-2024)

5.13 Σχετικά με την κατακύρωση του κλειστού διαγωνισμού για την εγκατάσταση νέας καλωδίωσης ρεύματος και δικτύου data (4ος όροφος κτηρίου Ορμινίου 38) και φωτιστικών ασφαλείας (3ος και 4ος όροφος κτηρίου Ορμινίου 38) (συν.26 αριθ. πρωτ.599/21-05-2024)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου